Lärdomar från projektet Påverkansplattform

Life science i Sverige behöver internationellt bli bättre på att synliggöra sina styrkor inom forskning, samarbeten och innovationsmiljöer. Därför har Swelife och Medtech4Health drivit projektet Påverkansplattform 2017-18.  Projektet är nu avslutat, och vi har dragit nio slutsatser om vad som…

en euflagga som ska illustrera påverkansplattformen

Hallå Marcus Österberg – hur går det med Swelife 😍 AI-projektet?

Vår projektledare för Swelifes projekt där vi tittar närmare på AI och life science, Marcus Österberg, har rivstartat projektet med att resa landet runt på jakt efter AI-Sverige. Här rapporterar han om hur det går: Nu har Swelife 😍 AI fört dialog…

swelife ai