Rapporter om skalbara lösningar

Rapporter om skalbara lösningar Förebyggande hälsa Juli 2018. Rapportskribent: Marco Morner. Rapporten: Enkla lösningar, svåra val. Förebyggande hälsa  en ny marknad eller nästa stora reformområde? Läs rapporten här (pdf)   Swelife ATMP Processkarta. Ladda ner kartan här (pdf) FÖLJ PORTFÖLJEN…

rosa platta

Rapporter om samverkan och samordning

Rapporter om samverkan och samordning Enkätundersökning om kliniska prövningar i primärvården April 2018. Rapportskribenter: Agnes Andersson Svärd , Marie Mårtensson-Ruscic, Sara Larsen, Christina Östberg Lloyd Läs rapporten här (pdf)   Patientvärdet av företagsinitierade kliniska studier December 2018. Förstudie. Rapportskribent: Copenhagen Economics…

rosa platta

Rapporter om kompetens och kapital

Rapporter om kompetens och kapital Finansieringslösningar April 2015. Rapportskribenter: Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Rapporten: Swelife Finansieringslösningar. Läs rapporten här (pdf).   Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME Mars 2017. Rapportskribent: Alexander Hantosi. Rapporten: Promemoria Strukturfondsmedel och upphandlingsskyldighet för SME.  Läs rapporten här (pdf)….

rosa platta

Lärdomar från projektet Påverkansplattform

Life science i Sverige behöver internationellt bli bättre på att synliggöra sina styrkor inom forskning, samarbeten och innovationsmiljöer. Därför har Swelife och Medtech4Health drivit projektet Påverkansplattform 2017-18.  Projektet är nu avslutat, och vi har dragit nio slutsatser om vad som…

en euflagga som ska illustrera påverkansplattformen

Hallå Marcus Österberg – hur går det med Swelife 😍 AI-projektet?

Vår projektledare för Swelifes projekt där vi tittar närmare på AI och life science, Marcus Österberg, har rivstartat projektet med att resa landet runt på jakt efter AI-Sverige. Här rapporterar han om hur det går: Nu har Swelife 😍 AI fört dialog…

swelife ai

Rapporter om systematiska hälsodata

Rapporter om systematiska hälsodata Här hittar du rapporter om systematiska hälsodata, framtagna av Swelife och Sweper-projekten. AI för bättre hälsa 2020. Rapport om nuläget för en konkurrenskraftig svensk AI inom life science-sektorn. Marcus Österberg och Lars Lindsköld. Ladda ner rapporten…

rosa platta

Skyddad: Sweper praktiskt

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Implementationsverktyg för digitala lösningar

Projektet syftar till att utveckla ett svenskt implementationsverktyg för att mäta beredskap för implementering och användning av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården, dvs i en svensk kontext. Användningen av digitala lösningar ökar och det finns olika grad av mottaglighet…

Implementationsverktyg för digitala lösningar