Lärdomar från projektet Påverkansplattform

Lärdomar från projektet Påverkansplattform

Life science i Sverige behöver internationellt bli bättre på att synliggöra sina styrkor inom forskning, samarbeten och innovationsmiljöer. Därför har Swelife och Medtech4Health drivit projektet Påverkansplattform 2017-18. 

Projektet är nu avslutat, och vi har dragit nio slutsatser om vad som krävs för att life science i Sverige ska få en starkare internationell närvaro:

  1. Strategiskt arbete på nationell nivå
  2. Fler expertbedömare
  3. Öka lärandet
  4. Delta i befintliga konsortier
  5. Öka koordinatoransvaret i Sverige
  6. Utveckla svenska styrkeområden och nätverk
  7. Öka transparensen i statistik och uppföljning
  8. Öka den svenska närvaron i internationella sammanhang
  9. Utveckla Referensgrupp Hälsa

Läs lärdomarna här (pdf)

Mer om projektet Påverkansplattform 2017-18.