Swelife International

Swelife International arbetar faciliterande. Flera aktörer gör sedan flera år stora strategiska satsningar inom Life science-kontorets prioriterade områden: att göra digitala hälso- och vårddata tillgänglig och att öka möjligheterna för utveckling av precisionsmedicin. Aktören Vinnova utvecklar och förvaltar ett antal…

Swelife International projekt som vill söka EU-medel bild på EUropa och en jordglob

Guide stöttar vårdens väg till digitalisering

Digitalisering är viktigt, det håller nog många med om. Men hur får man till den förändring i arbetssätt som ofta behövs? Som ett stöd för verksamheter inom hälso- och sjukvården som vill arbeta mer digitaliserat, har Swelife startat ett projekt…

Guide stöttar vårdens väg till digitalisering

Spelplan för bättre upphandlingar

Arbetspaket 3 inom Sweper-projektet, Konkurrensneutralitet, har resulterat i en spelplan. Tärningen är kastad – för bättre upphandlingar och inköp av innovativa lösningar! Spelplanen finns i powerpoint- och A4-format, på svenska och på engelska. Svenska A4-format, utskrivbart, pdf Svenska powerpoint 16:9-format…

spelplan

”Det finns mycket kvar att göra!”

I och med årsskiftet avslutades Swelifes och Medtech4Healths projekt för att stötta att svensk life science deltar mer i europeiska samarbeten, Påverkansplattformen (Impact). Ett nytt projekt tar vid – Swelife International – som bygger vidare på de erfarenheterna i syfte…

Swelife International projekt som vill söka EU-medel bild på EUropa och en jordglob

Sweper – ökad nytta av data inom precisionsmedicin

Sweper är ett nationellt initiativ som vill förbättra och stödja möjligheterna för life science-sektorn i Sverige att få tag i och använda data. Många av dessa lösningar kommer att kunna bidra till det vi kallar precisionsmedicin – men även kunna…

sweper

Sweper WP4: Semantik

Ett delprojekt inom Sweper, arbetspaket 4. Hur ska hälsodata vara beskrivna så att de blir användbara i digitalisering av processer? Det undersöker detta delprojekt. Med gemensamma termer, begrepp och kodverk kan olika datasystem ”prata” med varandra över hela Sverige –…

semantik sweper