Mötesplats för patienter på Vitalis

På eHälsomässan Vitalis 21–23 maj kommer spetspatient-nätverket och Swelife att anordna en mötesplats speciellt för patienter som är intresserade av omsorgsfrågor.

–  Patienter ska kunna komma till denna branschmässa som en del av branschen och känna sig välkomna. Det är bara att dyka upp och ta en kopp kaffe, säger Hanna Svensson.

Hanna är spetspatient, innovatör, ingenjör och data scientist, och hon är en av initiativtagarna till mötesplatsen.

En konferensguide med patientfokus kommer att tas fram, och så kommer man gemensamt besöka Vitalis-mässans montrar. För att de som inte kan vara på plats ska kunna ta del av det som händer ändå, kommer man att göra exempelvis poddinspelningar. Center för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet ska också vara där.

– Patienterna är de viktigaste personerna i hela hälso- och sjukvården, säger Hanna. Det är viktigt att patienter ses som en del av sjukvårdsbranschen. Vi har många idéer om hur man kan få en bättre hälsa själv, men också om hur systemet kan ändras för att folk ska kunna få en bättre hälsa.

Hanna hoppas att patientmötesplatsen kan bidra till att företag inom life science påverkas.

– De kontaktar ju ofta sjukvården och gör undersökningar om vad man som patient vill ha och liknande. Men att titta på vården i stort – både egenvård och sjukvård – är inte lika vanligt. Företagen frågar ofta läkare och sjuksköterskor vad patienter vill ha – inte patienterna själva! Det vill vi ändra på.

Mera

Följ patientspåret på Vitalis! Programpunkterna hittar du här.

Hanna Svensson kommer att föreläsa om ”Datahantering – en nödvändighet för patienter” på Vitalismässan i Göteborg 22 maj klockan 09.30-10.
Mer om föreläsningen.

Spetspatient. Definition.

Dagens patient 

Centrum för personcentrerad vård