Swelife-anknutna seminarier på Vitalis

eHälsomässan Vitalis i Göteborg bjuder på ett digert program. Här är några programpunkter som har anknytning till Swelife. Vi ses på Vitalis!

21 maj 11-12

Digit. Hur smarta IT och tekniklösningar kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård

21 maj 14-15

SWELife-projektet SWEPER: ökad nytta av data inom precisionsmedicin Status och slutsatser. Tomas Borgegård, Ulf Lönquist, Fred Kjellson

21 maj 14-14.30

Unfolding the promise of digital pathology-Mixed reality and AI PoC applications in cancer diagnosis. Carlos Fernandez Moro

21 maj 16-16.30

Utveckling av ett implementationsverktyg för digitala lösningar i vården. Ylva Trolle Lagerros, Petra Dannapfel

22 maj 09.30-10

Medtech4health och Swelife – sök medel för framtidens hälso- och vårdinnovationer. Åsa Wallin, Mona Jonsson

22 maj 09.30-10

Datahantering – en nödvändighet för patienter. Hanna Svensson

22 maj 09.30-10

Selftracking for patients and citizens. Sara Riggare

22 maj 11-11.30

Kliniskt påvisbara resultat och bättre resursanvändning i vården med AI. Damon Tojjar

22 maj 13-14

Avtal, juridik och informationssäkerhet – hur hänger det ihop? Fredrik Rosenberg, Manolis Nymark

22 maj även:

India – Sweden – Nordic/Baltic seminar at Vitalis 2019. Bl a Swelifes Lars Lindsköld deltar.

23 maj 9-9.30

Hur förbättrar den Nationella läkemedelslistan patientsäkerheten? Anders Sylvan

23 maj 09.30-10

Från forskning till digitaliserad verklighet: med- och motgångar. Tina Arvidsdotter, Marcus Österberg, Mikael Wintell

 

Foto: Svenska Mässan/Vitalis