Premiär för uppstartsmöte för nya innovationsprojekt

Premiär för uppstartsmöte för nya innovationsprojekt

Den 23 maj höll Swelife, Medtech4Health och Vinnova ett gemensamt uppstartsmöte för de sexton innovationsprojekt som fick medel genom utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019.

Det var första gången den här typen av möte hölls för projekten. Tanken var att kunna ge goda råd och information inför projekttiden, exempelvis om hur formalia ska skötas på ett bra och effektivt sätt.

Swelife har som ett delmål att stärka och öka nyttjandegraden av forskningsinfrastrukturer, och därför var medarbetare från Testa Center på mötet och berättade om sin verksamhet.

Även projekten fick göra snabbpresentationer för de närvarande i den fullsatta lokalen.

Ett arrangemang som gav mersmak!

Vad var bra med dagen?

Kristin Hellman, projektledare, Uppsala BIO:

”Det var häftigt att samla alla dessa spännande projekt och bolag i ett och samma rum! Tror diskussionerna som uppstår mellan teamen är otroligt spännande och skapar både erfarenhetsutbyte och nya samarbeten. ”

Jonas Tranell, handläggare, Vinnova:

”Det som var bra med dagen var att det gavs möjlighet för projekten att lära sig av varandra, och jag vet att det inledes flera samtal om samarbeten mellan olika projektgrupper. För Vinnovas del vara det också ett utmärkt tillfälle att stärka relationen till projektteamen och förklara hur vi kan stötta dem under den resa de har framför sig.”