Swelife förstärker satsning inom genomik med elva miljoner kronor

Swelife förstärker Genomic Medicine Sweden – Vinnovas satsning inom precisionsmedicin – genom att finansiera satsningen med elva miljoner kronor under en tvåårsperiod (2020–21). Genomic Medicine Sweden, GMS, består av sju regionala center för genomisk medicin (GMC) som i ett första…

Genomic Medicine Sweden GMS