Rapport om AI för bättre hälsa

Nu är den här – slutrapporten för projektet Strategiskt arbete med AI för life science! ”AI för bättre hälsa” heter den och går att ladda ner här nedan. Swelife ville stärka sitt strategiska arbete kring AI genom att genomföra en…

ai för bättre hälsa

I halvtid

Nu har Swelife funnits i sex år. Den maximala programperioden är fram till 2026, så nu är det halvtid. För att förbereda oss för nästa period, har vi summerat och reflekterat i en skrift: I halvtid. Swelifes första år som möjliggörare…

Swelifes halvtidsrapport