I halvtid

I halvtid

Nu har Swelife funnits i sex år. Den maximala programperioden är fram till 2026, så nu är det halvtid. För att förbereda oss för nästa period, har vi summerat och reflekterat i en skrift: I halvtid. Swelifes första år som möjliggörare för life science i Sverige 2014-19.

Här kan du ladda ner I halvtid.

Vill du hellre ha en tryckt rapport, hör av dig till karin.lilja@swelife.se. Ange din adress och hur många exemplar du vill ha.