Rapport om AI för bättre hälsa

Rapport om AI för bättre hälsa

Nu är den här – slutrapporten för projektet Strategiskt arbete med AI för life science! ”AI för bättre hälsa” heter den och går att ladda ner här nedan.

Swelife ville stärka sitt strategiska arbete kring AI genom att

  1. genomföra en nulägesanalys med fokus på AI ur ett hälsoperspektiv, inklusive en GAP-analys inför kommande prioriteringar och satsningar
  2. stärka projektportföljerna i sitt AI-arbete.

Nu är analysen/rapporten klar. Vi hoppas att den kan utgöra underlag för diskussioner kring strategiska satsningar inom AI-området med fokus på hälsa.

Ladda ner rapporten i pdf-format här.
Ladda ner rapporten i epub-format här.

Vi trycker upp några exemplar av rapporten också. Mejla karin.lilja@swelife.se om du vill ha ett eget, tryckt ex.

Mer om projektet

Projektledare Marcus Österberg har fortlöpande bloggat om projektet. En mycket läsvärd blogg som du hittar här.