14 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Swelife och Medtech4Health

14 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Swelife och Medtech4Health

14 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på 33,5 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning.

130 projekt ansökte om medel.

– Det är glädjande att Swelifes och Medtech4Healths utlysning lockar projekt med så hög kvalitet och med en sådan spridning inom olika områden både vad det gäller sjukdomar och diagnoser samt typ av lösning, säger Åsa Wallin, portföljansvarig för området kompetens och kapital på Swelife.

– I den rådande situationen med Corona är det tydligt hur viktigt det är med samverkan mellan den medicintekniska branschen, akademin och vården. Därför är det extra roligt att bra samverkansprojekt inom medicinteknik nu får finansiering, säger Jonas Sareld, programdirektör, Medtech4Health.

Projekten

Alpha Therapy Solutions AB
Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel
Projektledare: Milton Lönnroth
Göteborg

Algodx AB
Utveckling och klinisk validering av sepsisprediktionsalgoritm på IVA
Projektledare: David Becedas
Stockholm

Health Support Sweden AB
Internationell validering av digitalt stödsystem för behandling av barnfetma
Projektledare: Claude Marcus
Stockholm

Karolinska institutet
Exekverbara vårdplaner vid kronisk komplex sjuklighet
Projektledare: Martin Ingvar
Stockholm

Karolinska universitetssjukhuset
Smart strumpa för integrerad kontroll av blodflöde och prevention av blodpropp
Projektledare: Paul Ackermann
Stockholm

KTH
Ytbelagda metallimplantat för förbättrad rörlighet efter handkirurgi
Projektledare: Michael Malkoch
Stockholm

Lunds universitet
Arabinoxylan-oligosackarider (AXOS) som innovativ tilläggsbehandling av diabetes
Projektledare: Lieselotte Cloetens
Lund

Phoniro AB
Intelligent beslutsstöd i hemsjukvård
Projektledare: Magnus Fröberg
Halmstad

Quretech Bio AB
Ny behandlling av antibitokaresistenta infektioner
Projektledare: Annica Rönnbäck
Umeå

Saromics Biostructure AB
An innovative, effective and tolerable epigenetic cancer therapy for orphan cancer indication
Projektledare: Martina Kvist Reimer
Lund

Skånes universitetssjukhus
Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt
Projektledare: Isabel Goncalves
Malmö

Toleranzia AB
Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling
Projektledare: Maria Fernandez
Göteborg

Uman Sense AB
StrokeAlarm Klinisk studie
Projektledare: Cecilia Belfrage
Lund

Uppsala universitet
Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor
Projektledare: Kenneth Welch
Uppsala

Obs! Även Celluminova AB:s projekt Fluorescens-baserad feedback i realtid under operation av glioblastom valdes ut, men projektet har beslutat att tacka nej till Swelife-finansiering eftersom man fick finansiering från annat håll samtidigt.

Fakta om utlysningen

Utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och industri. Detta är en samutlysning från de två strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.

Utlysningens syfte är att bidra till:

  • förbättrad hälsa och välbefinnande och/eller effektivare vård.
  • hållbar tillväxt inom life science i Sverige och stärkt internationell konkurrens- och attraktionskraft.

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

Projekten som finansieras i ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” ska baseras på lösningar som är nyskapande och kan utvecklas till nya innovationer. Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar. De föreslagna lösningarna ska förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd.

I denna utlysning finansierar Vinnova (genom innovationsprogrammen) projekt med mellan 500 tkr och 3 000 tkr, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt två år.