Ny utlysning samverkansprojekt för bättre hälsa öppnar i september

Ny utlysning samverkansprojekt för bättre hälsa öppnar i september

Samverkansprojekt för bättre hälsa är en gemensam utlysning mellan Swelife och vårt “syskonprogram” Medtech4Health. Välkomna att söka är projekt med stor innovationspotential som bidrar till  förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling.

Syftet med utlysningen är att bidra till att Sverige förblir världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Hälso- och sjukvård, akademi samt näringsliv kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer. Det ska också finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren. Projekt kan söka upp till tre miljoner kronor. Medfinansiering från sökande parter krävs. Utlysningen öppnar den 14 september. Sista ansökningsdag är den 25 november och beslut meddelas 31 mars 2021.

Ett tips är att börja med ansökan i god tid!

All information om utlysningen hittar du på på vinnova.se