Hej, Erik Renström!

Hej, Erik Renström!

Erik Renström har varit engagerad i Swelife från början. Till vardags är han dekan Medicinska fakulteten och professor i experimentell endokrinologi vid Lunds universitet. 

Varför engagerar du dig i Swelife?

För många akademiska forskare är det en stark drivkraft att det man gör ska komma samhället tillgodo, för en medicinsk forskare innebär det att kunna förbättra människors liv och hälsa.

Du har ju varit med under hela Swelifes resa sedan tidigt 10-tal. Hur upplever du att svensk life science förändrats under den tiden?

Det är uppenbart att det överlag finns en annan systemsyn hos alla aktörer, en mer systematisk approach lokalt, men också samarbeten i olika skalor över hela landet.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

Just nu under pågående pandemi har vår sektor i samhället hamnat i centrum för världens uppmärksamhet. På nationell nivå har det blivit tydligt att det är viktigt att behålla både kompetens och tillverkning och det hoppas jag kommer att prägla kommande politiska inriktningsbeslut. Just nu är fokus förstås främst på virusforskning, men engagemanget för hälsa går djupare än så. Det tror jag kommer att märkas.


Vad är detta?

I våras valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.