Hej, Patrik Sundström!

Hej, Patrik Sundström!

Patrik Sundström är med i Swelifes styrelse sedan i våras. Till vardags är han programansvarig för ehälsa på Sverige kommuner och regioner, SKR.

Varför engagerar du dig i Swelife?

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar, både i form av demografiskt tryck och ökad förekomst av kroniska sjukdomar, för att nämna några exempel. Samtidigt finns just nu mer kraftfulla möjligheter än någonsin tidigare att inte bara möta dessa utmaningar utan även att fortsatt öka kvaliteten i sjukvården och bidra till ökad hälsa i samhället. Ska vi på ett framgångsrikt sätt kunna realisera dessa möjligheter krävs ett ännu vassare samverkan mellan vården, näringslivet, akademin och våra invånare.

Jag är övertygad om att framtidens hälso- och sjukvård kommer att vila på starka partnerskap mellan olika aktörer. Därför ser jag Swelife som en viktig arena för samverkan och katalysator för att öka takten från innovationer till storskaliga breddinföranden. Det finns fantastiska förutsättningar för Sverige att vara ett föregångsland inom digitalisering och life science, men det kräver att vi gör det tillsammans och att vi går från ord till handling.

Varför är e-hälsa viktigt?

Digitaliseringen bär med sig unika möjligheter både att förbättra vårdens kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö, men framför allt ger den oss verktyg för att möta människors förväntningar på en tillgänglig, individcentrerad, behovsanpassad och platsoberoende sjukvård.

Digitalisering gör att hälso- och sjukvård inte nödvändigtvis blir en plats man går till, utan en tjänst som levereras där den behövs på det sätt individen själv önskar.

Sedan menar jag, och det kanske är det allra viktigaste, att digitaliseringen gör att vi kan gå från en ganska reaktiv verksamhetslogik där det handlat om att möta människor som redan blivit sjuka, skadade eller på andra sätt behöver vård till en mer proaktiv promotion av hälsa. När sjukvård inte bara handlar om överlevnad utan även om livet och levandet, kommer en större del av systemets fokus att handla om att stödja människor i deras vardag och rusta dem med möjligheter att hålla sig friska och förverkliga sina drömmar.

Vad tycker du är allra mest spännande just nu?

Två saker. Först hur vi under pandemin ser en utvecklingstakt vi aldrig tidigare varit i närheten av. Hur vi på kort tid gått ifrån att prata om digitalisering som en förhoppning i horisonten som innehåller en massa hype som AI, machine learning och AR, till att faktiskt bli en lösning på de behov som invånare och medarbetare har här och nu. Vi har gått från hopp och  hype till här.

Det andra handlar om den innovationskraft som finns i det svenska näringslivet. Hur inte minst de små och medelstora företagen ligger allra längst fram i den internationella utvecklingskurvan och faktisk kan erbjuda svensk hälso- och sjukvård de mest framåtlutade lösningarna som just nu finns. Det är under de kommande åren vi behöver nyttiggöra de innovationerna genom storskaliga breddinföranden.


Vad är detta?

I våras valdes till stora delar ny styrelse och en ny styrelseordförande till Swelife. För att lära känna ledamöterna lite bättre, kommer vi att presentera dem genom korta intervjuer på Swelifes hemsida.