Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse Gäller swelife.se Det strategiska innovationsprogrammet Swelife står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur swelife.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem…

rosa platta

Drop-in-rådgivning för utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa

Medtech4Health och Swelife bjuder in till öppen drop-in-rådgivning för vår gemensamma utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa, höst 2020. Vi håller Teams öppet under tiderna nedan, och då har du möjlighet att koppla upp och få rådgivning kring utlysningens bakgrund, syfte…

dropin rådgivning

Var hittar jag mer information och inspiration?

Mer information och inspiration Mer läsning FAQ MedTech4Health Här hittar du innovationsprojekt som tidigare beviljats medel. En intervju med Ilya Pharma om att vara Swelife-finansierat projekt. Filmer Den här filmen gjordes för utlysningen 2019, men det mesta stämmer fortfarande:

rosa

Vad kan ingå?

Vad kan ingå? Vilka kostnader kan man söka för? Stödberättigande kostnader är: personalkostnader För vidare upplysningar, se här projektspecifika kostnader för utrustning, mark och byggnader kostnader för konsulter och licenser med mera För vidare upplysningar, se här  övriga direkta kostnader,…

rosa platta

Hur definieras …?

Hur definieras …? TRL Hur definierar ni TRL-nivåer? TRL betyder Technology Readiness Level. Vi definierar dem enligt den bilaga (Appendix 3) som finns längst bak i ansökningsdokumentet ”Project description”. Ladda ner den från Vinnovas hemsida. För ytterligare stöd, se Horizon…

rosa platta

Hur ska vi tänka kring …?

Hur ska vi tänka kring …? Livsmedel för medicinska ändamål Projektet ska leda till livsmedelsinnovationer som med kliniskt dokumenterad effekt bidrar till förbättrad hälsa eller förebygger ohälsa. Exempel på livsmedelsinnovationer kan vara: Livsmedelsprodukter eller -ingredienser med kliniskt dokumenterade hälsoeffekter –…

rosa platta

Utländska partners?

Hur gör man med utländska partners? Får man ha utländska partners med i projektet? Ja, det får man. Däremot kan utländska partners inte erhålla ersättning från Vinnova, men de kan exempelvis bidra med medfinansiering till projektet (antingen med pengar eller…

rosa platta

Vem kan söka?

Vem kan söka? Kan flera personer få inloggning till samma ansökan? Varje ansökan är kopplad till en epostadress, så inloggningen behöver i så fall delas mellan skrivande parter. Om man inte vill dela inloggning, går det bra att skicka en…

rosa

Checklista – utlysningar

Checklista – utlysningar Kom igång Påbörja ansökan i god tid. Läs utlysningstext noggrant. Stämmer utlysningens syfte med det ni vill åstadkomma i projektet? Om inte, är detta inte rätt utlysning. Skapa konto i Vinnovas portal. Om du redan har ett…

rosa platta

Skyddad: Pitcha ditt projekt för Swelifes styrelse

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Forskningsplattformen digitalisering en bild på prickar