öar

3H3R Från öar av data till kunskap för samhällsnytta

Hälso- och sjukvårdens förmåga att möta patienternas behov och samhällets förväntan begränsas allt mer av bristfällig datahantering. Nu planeras massiva investeringar i infrastruktur, efterfrågad av vården, politiken, forskningen och industrin. Hur ska förändringen gå till?

Swelifes utredning om hälsa- och sjukvårdens informationsförsörjning (3H3R) presenterades i juni 2016. Den pekar på det vägskäl som Sverige kommit till och berättar om de som blir lidande av att vi istället för forskningsgrundad kunskap står med isolerade öar av data. Rapporten visar på en väg framåt genom fyra strategier som gynnar samhället, forskningen, näringslivet och inte minst patienterna.

Utredningen leddes av Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet och Swelifes dåvarande styrelseordförande, tillsammans med Patrik Georgii-Hemming, KI.

Rapport

Här hittar du slutrapporten.

Projektnummer

2015-06411

Projektets namn var ursprungligen Hälso och sjukvårdens information.

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.