kliniska prövningar sköterska tar blodtryck

Acceleration av effektiva kliniska prövningar i Sverige

Syftet med projektet är dels att identifiera centrala faktorer som kan stimulera till ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige, dels att ta fram ett konkret underlag med förslag på hur dessa kan implementeras i en skalbar och nationellt hållbar struktur. Projektets långsiktiga mål är att öka antalet företagsinitierade prövningar i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade effekt är ett ökat antal företagsinitierade prövningar i Sverige. Resultatet av projektet är att utveckla en modell för en hållbar och skalbar struktur för initiering samt genomförandet av företagsinitierade kliniska prövningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre arbetspaket:

1. Analyser. Arbetspaketet består delvis av en behovsinventering och -analys samt en utökad omvärldsanalys. Leveranserna ska ligga till grund för framtagandet av en implementerbar modell

2. Framtagande av implementerbar modell: I detta arbetspaket ska en implementerbar modell tas fram med utgångspunkt i det som framkommit från arbetspaket 1.

3. Förankringsarbete: I detta arbetspaket ska resultat från arbetspaket 2 förankras och spridas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för nationellt breddinförande.

Projektnummer

2020-04342

Stöd från Swelife

250 000 kronor

Huvudsökande organisation

MINTH Biotherapeutics AB – SMILE INCUBATOR AB

Tidsram

november 2020 – februari 2021

Kontakt

Kontakta Swelifes programkontor.