grodd pengar

Aktuell utlysning

Samverkansprojekt för bättre hälsa höst 2021

Utlysningen öppnar 15 september och stänger 25 november, för projektstart vår 2022. Beslut skickas ut senast 31 mars 2022.

Samverkansprojekt för bättre hälsa är en gemensam utlysning med Medtech4Health. Den är öppen för projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling.

Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Mer information kommer inför utlysningsstart.

Har du idéer till ett strategiskt projekt kan du föreslå det här.