Almedalen 2024

Almedalen 2024 – Swelifes val

Tisdag 25 juni

09:45, Vem ska vara huvudman för vården – spelar det nån roll?
Arrangeras av Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech, Medtech4Health.

14.10, Precisionsmedicin – kostnad eller investering?
Har vi råd att INTE införa precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård? Bl a Päivi Östling i panelen.

Onsdag 26 juni

09:30, 1 miljard till innovativa behandlingar- så blir värdet för patient och vård
Arrangeras av Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Stiftelsen Leading Health Care (LHC), Swedish Medtech, Medtech4Health.

10.00, Komplexa samhällsutmaningar – data som stöd när vi alla behöver hjälpas åt
Samtalet modereras av Anette Falkenroth (projektledare för Analysplattformen) och i panelen bl a Peter Bergsten (projektledare Prevention barnfetma).

11.30, Hälsodata i kommunen – hur skapar vi jämlika förutsättningar för beslutsfattande och uppföljning?
I panelen bl a Ann-Louise Izindre, Anette Falkenroth, Torbjörn Dahlin och Peter Bergsten (Analysplattformen och Prevention barnfetma).

14.00, Svensk life science är unikt innovativ – hur ska vi säkra att det består?
Ingen direkt Swelife-koppling i panel, men intressant ämne. SwedenBIO och Business Sweden arrangerar.

16.00, Framtidens hälso- och sjukvård och forskning möjliggörs tack vare europeisk satsning på genomikdata.
I panelen bl a Richard Rosenquist Brandell från Swelife-finansierade Genomic Medicine Sweden och Manólis Nymark från Fråga experterna och Swelife-finansierade succéutredningen Laglighetsprövning av realtidsregister inom cancervården.

17.25, Precisionsmedicin för alla – från diagnostik till behandling
I panelen bl a Richard Rosenquist Brandell från Swelife-finansierade Genomic Medicine Sweden.

Torsdag 27 juni

10.15, Nationellt reformförslag för jämlik tillgång till precisionsmedicin
Arrangeras av delvis Swelife-finansierade Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden (GMS) samt Roche. I panelen bl a Hans Hägglund och Richard Rosenquist Brandell.

11.30, Hur kan storskaliga molekylära analyser leda till precisionshälsa?
Bl a Richard Rosenquist Brandell och Swelifes tidigare handläggare på Vinnova Frida Lundmark i panelen.

14.00, Vägen till precisionsmedicin går genom diagnostik. Utmaningar och lösningar för cancerpatienter
Arrangeras av delvis Swelife-finansierade Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden (GMS) samt RCC. Bl a Richard Rosenquist Brandell och Anders Edsjö (GMS) i panelen.

15.15, Hur ska morgondagens kliniska studier utformas för en bättre cancervård?
Arrangeras av Swelife-finansierade Testbed Sweden Precision Health Cancer, Genomic Medicine Sweden (GMS). I panelen bl a Richard Rosenquist Brandell, Anders Edsjö, Frida Lundmark.

Styrelseledamöter som är med i seminarier

Helene Hellmark Knutsson
Tisdag 25 juni
09:00, Hur leder och organiserar vi framtidens städer och välfärd?
13:00, Tillväxtmotorerna hotas av bostadsbristen
14:00, Norra Sverige måste komma igång med bostadsbyggandet
Onsdag 26 juni
13:00, Är omställningen i norra Sverige ett hot för södra Sverige?
14:00, Framtidens offentliga sektor – nu lyfter vi blicken

Hans Hägglund
Torsdag 27 juni
10:15, Nationellt reformförslag för jämlik tillgång till precisionsmedicin

Sofia Rydgren Stale
Tisdag 25 juni
09:45, Visselblåsarfunktioner – hur har de påverkat korruption, kultur och ledarskap i offentlig sektor?
14:45, Läkares fortbildning – ingen sparåtgärd
16:45, Hur många patienter tål en allmänläkare?
Onsdag 26 juni
08:40, Vad innebär Natos krav på svensk sjukvård?
09:50, Från regionalt misslyckande till nationellt ansvar
Torsdag 27 juni
13:00, God och nära vård – vad är det som inte funkar?

Marianne van Rooijen
Onsdag 26 juni
16:00, Anhörigperspektiv i den digitala vården –utmaningar och möjligheter med ny medicinteknik
Torsdag 27 juni
14:30, Cancerbehandlingar på köpcentret?

Päivi Östling
Tisdag 25 juni
14:10, Precisionsmedicin – kostnad eller investering?