Alzecure logo

AlzeCure: Projekt om ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom

AlzeCure har genomfört två Swelife-finansierade projekt:

  • Ny behandlingsterapi mot Alzheimers sjukdom
  • Nya modulatorer av Abeta42 syntes – Vägen mot en ny behandlingsterapi i tidig Alzheimers sjukdom

Några svenska forskare är Alzheimers hemlighet på spåren. De har hittat en metod att drastiskt minska mängden Abeta42, det giftiga protein som orsakar Alzheimer sjukdom. Man har nyligen tagit in 70 miljoner kronor för att finansiera utvecklingen av projektet fram till kliniska studier och är på väg mot börsen.

Alzheimer är en snabbväxande sjukdom som orsakar stort lidande och kostar enorma resurser. Globalt drabbas en person var tredje sekund och det finns fortfarande ingen bot eller något sätt att hindra sjukdomen, som 2018 beräknas kosta samhället 1 000 miljarder dollar.

– Om Alzheimers sjukdom var en ekonomi skulle den redan idag vara världens 18:e största, säger Gunnar Nordvall. Han är doktor i läkemedelskemi och har tillsammans med kollegorna i AlzeCure Pharma tagit fram en molekyl som förhindrar uppkomsten av Abeta42-peptiden och dess skadliga verkan:

– Abeta42 är en lång ”kladdig” peptid som bildas i hjärnan. Det som händer är att flera Abeta42 klumpar ihop sig och bildar stora ansamlingar, så kallade ”senila plack”, i hjärnan och orsakar Alzheimer.

Både förebyggande och behandlande

– Det ultimata är att kunna behandla preventivt, när man konstaterat att Abeta42 börjat klumpa ihop sig, men innan man sett några tydliga symptom. Vår molekyl har en modulerande effekt på ett enzym, så att det i stället för Abeta42 bildas kortare peptider. De kortare peptiderna tycks även hämma hopklumpningen av Abeta42. Vi får alltså en dubbel effekt på Abeta42-aggregeringen säger Gunnar Nordvall.

Med hjälp av finansieringen från Swelife har teamet gjort en stor toxikologisk studie.

– Där såg allt bra ut. Vi är nu i en pre-klinisk utvecklingsfas och räknar med att kunna vara i människa senast vid slutet av 2018.

Möjligt kombinera med antikroppar

Konkurrensen då? Det arbetas ju även med antikroppar mot Abeta42?

– Vi menar att vår molekyl är att föredra. Dels på grund av att den är fenomenal på att behandla grundorsaken till sjukdomen och dels för att den gör det via en mekanism med minimala risker för biverkningar. Vidare så tar sig små molekyler över till hjärnan mycket bättre än vad antikroppar gör. Men vår modulator skulle också kunna kombineras med antikroppar, säger Gunnar Nordvall.

AlzeCures läkemedel, en tablett som tas oralt och som blir billigare att tillverka och enklare att administrera än antikroppar, kan vara registrerat om sju år.

– Innan dess ska kliniska fas 1-3-studier utvärdera läkemedelskandidaten för behandling av Alzheimer. Vi har den bästa och säkraste mekanismen och vi är ett starkt team som arbetat i årtionden med läkemedelsutveckling. Nu söker vi självfallet även Swelifes steg 2-utlysning.

Varför investera i AlzeCure?

– Vi har en unik och säker mekanism för ett kommande läkemedel för tidig behandling av Alzheimers sjukdom. Molekylen, som gör dubbel nytta i patienten, är nu i sen preklinisk fas. Den blockerar inte kända funktioner i cellen, vilket är en stor fördel ur biverkningssynpunkt.

– Vi har ett starkt team med många års erfarenhet från läkemedelsforskning. Läkemedlet vi utvecklar blir billigare och enklare än antikroppar, men kan även kombineras med dem.

Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2016-00838, 2017-03582

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt folksjukdomar 2016: 1 000 000 kronor
Projekt för bättre hälsa Steg 2 2017: 5 000 000 kronor

Kontakt

Gunnar Nordvall
gunnar.nordvall@alzecure.org

AlzeCures hemsida

Fler berättelser
Joint Academy: Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment