analysplattform

Analysplattform för kommunal uppföljning och beslutsunderlag – business case och förankring

Syfte och mål

Syfte och mål med förstudien är att ur ett juridiskt, funktionellt och ekonomiskt perspektiv beskriva en tänkt lösning för en kommunal analysplattform. Förankring med tänkta mottagare ska utifrån dessa beskrivningar ske under förstudietiden, detta för att skapa förutsättning för ett snabbt framtagande och implementering av tänkta analysplattform.

Förväntade effekter och resultat

Förstudiens resultat syftar till att genom framtagandet av en enkel, funktionell och kostnadseffektiv analysplattform, i förlängningen skapa förutsättningar för Sveriges kommuner för bättre beslutsunderlag, uppföljning av beslutade insatser samt personcentrererade aktiviteter.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer ske i tre arbetspaket:

  1. Produktbeskrivning kommunal analysplattform
  2. Business case kommunal analysplattform
  3. Säkerställa framtida utveckling och införande

Projektnummer

2023-01924

Stöd från Swelife

499 850 kronor

Huvudsökande organisation

Uppsala universitet – Uppsala universitet Biomedicinskt Centrum BMC

Tidsram

augusti 2023 – mars 2024

Kontakt

Anette Falkenroth
anettefalkenroth@gmail.com


Projektet bygger på satsningen Prevention barnfetma.