Ändrade arbetssätt vid införande av digitaliserad barnsjukvård på Barnsjukhuset Martina

Projektet är avslutat.

I detta strategiska projekt vill sjukhuset utvärdera och utveckla de arbetssätt och förändringsprocesser som krävs för att lyckas med digitalisering och effektinhämtning i verksamheten. Detta ska ske i löpande sjukvård och inte som pilot eller som ett avgränsat forskningsprojekt.

Projektet ska utveckla generaliserbara och skalbara arbetssätt för digital vård genom att nyttja sensorer och patienternas egna data inom neuropsykiatri/ADHD, akutbesök, astma/födoämnesallergi samt barnkirurgi.

Projektnummer

2017-05298

Stöd från Swelife

500 000 kronor under 2017 och 2018.

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.


Läs mer om Swelifes övriga strategiska projekt.