antikroppar
Antibody and Immunoglobulin concept as antibodies attacking contagious virus cells and pathogens as a 3D illustration.

Antikroppar mot SARS-CoV-2

Fullständigt projektnamn: Antikroppar mot SARS-CoV-2 verifiering av kommersiella serologitester med en nyanserad och hållbar lösning

Läs artikel här: Säkra tester en viktig del i kampen mot covid-19

Det primära syftet är att få ut väl validerade serologitester så att hela befolkningen får möjlighet att testa om det har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 och förstår vad detta betyder. Vi kan som oberoende part validera de kommersiella tester som ännu inte godkänts, jämföra dessa med tester som godkänts i andra länder och Sverige och därmed accelerera processen för att tillgängliggöra dessa. Genom att skapa ett Pandemivalideringsbatteri med serum av negativa och positiva kontroller för antikroppstestning av covid-19 (utan att belasta vården) och införa konceptet nyanserade nivåer av sensitivietsanalysen skapar vi en ”lean process” för validering. Detta är nyckeln för masstestning i andra lab (exempel hos privata lab) skall bli möjlig och långsiktigt hållbar. Vi strävar efter att kunna underhålla och tillgängliggöra pandemi-valideringsbatteriet i upp till åtminstone fem år och på så sätt kunna vara ett nationellt och internationellt referenslaboratorium för serologitester.

Optimalt bör alla kunna få göra snabbtester hemma och vi utreder om vi kan hitta en pandemilösning för att göra de möjligt, så som andra länder har gjort. Detta skulle väsentligt avlasta sjukvården, möjliggöra bred och effektiv masstestning, samt skapa en lösning som möjliggör serologitester även i områden med begränsad tillgång till laboratorium (som i Afrika).

Sekundärt vill vi se hur långsiktig immuniteten varar, vilken sorts immunitet som bildas (Bcells medierad, T-cells medierad, eller både och) genom att följa upp de som vi nu detekterar som positiva även nästa år. Infektioner är heterogen och dynamiska förlopp och olika individer kommer att svara på olika sätt beroende på genetisk uppsättning och tidigare infektioner och vaccinationer. Frågan är viktigt hur ett nationellt perspektiv och för att kunna beräkna hur stor omfattning av vaccination och satsning på anti-virala eller antiinflammatoriska läkemedel som kommer att behövas.

Projektnummer

2020-02865

Stöd från Swelife

4 157 000 kronor

Huvudsökande organisation

Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, CMM, ADA lab.

Projektparter

RISE, Folkhälsomyndigheten, Scilifelab

Tidsram

juli 2020 – juni 2021

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.