Apoglyx: En ny terapi mot typ 2-diabetes

Apoglyx har genomfört två Swelife-finansierade projekt

  • Utveckling av AQP9-inhibitorer för förbättrad behandling av diabetes och prevention av komorbiditeter
  • En ny terapi mot typ 2-diabetes [med Red Glead Discovery]

Lundabolaget Apoglyx har patenterat en grupp substanser som sänker blodsockernivån på ett nytt sätt jämfört med dagens mediciner. Upptäckten kan ge ett skonsamt läkemedel, särskilt lämpligt för de många diabetespatienter som drabbas av försämrad njurfunktion.

Vid typ 2-diabetes fungerar inte kroppens glukosreglerande mekanism så bra och många patienter behöver istället ta insulin eller andra läkemedel för att hålla blodsockerhalten jämn. Normalt regleras blodglukoshalten dessutom genom att minska utsöndringen av glukos från levern, men även denna mekanism är störd hos typ 2-diabetespatienterna och glukos produceras fast det inte behövs.

Stoppa onödigt socker

Apoglyx angriper denna ”onödiga” glukosproduktion med sin substans, som patienterna enkelt ska kunna ta som tablett. För hög glukoshalt i blodet ger på sikt följdsjukdomar som försämrad njurfunktion, nervskador och hjärt-och kärlsjukdomar.

– Om diabetespatienter på det här viset får ett mindre flöde av glukos från levern kan de minska sitt intag av insulin. Då minskar risken för att få för låg halt av glukos, vilket är vanligt när man tar insulin och ibland kan leda till medvetslöshet. Så vitt vi vet är det ingen annan än vi som har patenterat en substans med denna verkningsmekanism, säger Martina Reimer Kvist, vd för Apoglyx.

Snart licensiera ut projektet

Att Apoglyx substans verkligen hämmar glukosutsöndringen från levern har forskarna visat i laboratorieförsök och i möss. Nu pågår bland annat ytterligare djurstudier.

– Målet är att licensiera ut substansen när den når till klinisk fas, vilket vi räknar med ska ske under 2018, säger hon.

Bolaget tog in fem miljoner kronor i riskkapital under 2016, och räknar med att behöva ta in mer under 2017. Antalet diabetiker ökar i världen och var 2016 runt 400 miljoner.

Varför investera i er?

– Apoglyx utvecklar ett läkemedel för de diabetiker som har nedsatt njurfunktion, vilket är en ganska vanlig komplikation. I dag finns ingen bra behandling för dessa patienter. Vi angriper sjukdomen på ett nytt sätt genom att minska patientens egen glukosproduktion. Läkemedlet ska kunna tas som tablett och ge färre biverkningar än dagens mediciner, säger Martina Reimer Kvist, vd för Apoglyx.

Forskarna har visat att mekanismen fungerar i djurförsök. De planerar att nå klinik och vara klara att licensiera ut projektet 2018.

Sidan uppdaterad 2017-04-28
Intervjutext: Elisabet Ottosson

Projektnummer

2014-05281,2018-03226

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar 2014 – Diabetes: 653 000 kronor
Projekt för bättre hälsa Steg 2 2018: 2 806 300 kronor

Kontakt

Andreas Linderoth Norlin
aln@xkout-bioscience.com

Apoglyx hemsida

Fler berättelser
Linköping universitet
Linköpings uni: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen