nlsdays 2019

Arena 2.0

Projektet Arena 2.0, som byggde vidare på Swelife Arena, skulle fortsätta utveckla en nationell strukturerad samverkansplattform inom life science som involverade

  • akademi
  • industri
  • hälso- och sjukvård
  • myndigheter
  • patienter och deras närstående.

Genom att projektet arbetade för att samverkan ska bli ett naturligt och självklart arbetssätt inom life science, stärkte det förutsättningarna för aktörer i Sverige att utveckla och sprida nya lösningar på globala utmaningar inom hälso-området.

Projektet skulle på lång sikt bidra till att Sverige blir ett internationellt konkurrenskraftigt ekosystem för life science med effektiva och dynamiska nätverk bestående av starka akademiska forskningsmiljöer, innovativa små och stora bolag, hälso- och sjukvård i framkant samt patienter som har en självklar och aktiv roll i innovationsarbetet.

Projektet är avslutat.

Projektnummer

2019-05584

Stöd från Vinnova

500 000 kronor

Huvudsökande organisation

Lunds universitet – LU Innovation

Tidsram

januari 2020 – december 2020

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.