PBF Leveranskonferens 2021

Årliga konferensen för Prevention barnfetma

Nya insikter från initiativets arbete under 2021 och samtal om vad en systemtransformation egentligen innebär och hur den kan bidra till prevention av barnfetma.

Det stod på agendan när Prevention barnfetma (PBF) arrangerade sin andra årliga konferens den 8 december. Konferensen samlade både en diger lista talare och en bred publik.

-Vi är mycket glada för att vi bland våra talare lyckats få en så bred representation med såväl nationella ledare och kommunala och regionala aktörer som nationella och internationella experter inom systemtransformation och preventionsarbete, säger Peter Bergsten, professor vid Uppsala universitet och nationell samordnare för Prevention barnfetma, och som också var den som modererade konferensen.

Även deltagarlistan speglade PBFs breda ansats med representanter från myndigheter, universitet, kommuner, regioner, näringsliv och organisationer.

Systemtransformation på nationell nivå

Först ut bland talarna, efter att Peter Bergsten presenterat PBF, var Stefan Swartling Petersson, Karolinska institutet och UNICEF, som gav sin bild av vad en systemtransformation är och den kan stödja bättre hälsa och prevention av barnfetma.

Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare i arbetet med en förändring av sjukvården, beskrev en samordnad utveckling kring systemtransformation utifrån det förebyggande perspektivet och samskapande kring hälsa och Life Science.

Nästa talare var Pia Steensland, riksdagsledamot (KD), som lyfte nationell systemtransformation från teori till handling utifrån det förebyggande perspektivet.

Därefter möttes Stefan Swartling Petersson, Anna Nergårdh och Pia Steensland i en paneldiskussion kring systemtransformation som en del av förflyttningen av sjukvården mot mer preventivt arbete i Sverige. Deltagarna fick bland annat ge sin syn på vad som behövs för att möjliggöra en systemtransformation och på vilket sätt PBF kan vara ett vägledande exempel.

-Det blev ett intressant och livligt samtal där många viktiga perspektiv kom fram och även deltagarna bidrog med många kloka frågeställningar och reflektioner, säger Peter Bergsten.

Systemtranformation i region och kommun

Efter mer teoretiska samtal flyttades fokus till det praktiska arbetet som pågår i svenska kommuner och regioner just nu inom ramen för PBF. Samtalet modererades av Maria Bjerstam, innovationsledare på Innovation Skåne som leder arbetet inom PBFs arbetspaket 5 Incitament, Ersättningsmodeller och Affärsmodeller. Deltagande regioner och kommuner var Region Västernorrland och Ånge samt Region Värmland och Säffle, Filipstad och Storfors.

Datadriven transformation

Därefter presenterade Jovanna Dahlgren, professor i pediatrisk endokrinologi och överläkare på Drottning Silvias Barnsjukhus, som leder PBFs arbetspaket 4 Mätning, uppföljning och datahantering, resultaten från tre rapporter som tagits fram under året. Jovanna Dahlgren visade bland annat på vikten av att ha tillgång till en stor mängd data från många olika källor för att kunna genomföra den datadrivna systemtranformation som PBF syftar till.

Anders Hjalmarsson Jordanius, enhetschef för Digital Innovation vid RISE Mobilitet och System, som leder arbetet med PBFs Grand Challenge presenterade arbetet som skett under året kopplat till innovationstävlingen. Deltagarna fick även ta del av presentationer från två av Grand Challenge finalister. Båda befinner sig långt fram i utvecklingen och marknadsintroduktionen av två spännande appar som båda har som syfte att motverka barnfetma.

Systemperspektiv och nätverk

Den sista, och mycket uppskattade punkten på agendan, var en presentation av

James Nobles, University of Bristol som inledde med det tänkvärda citatet “Obesity is a normal response to an abnormal environment.” (Egger & Swinburn, 1997) Därefter beskrev han varför det gamla sättet att arbeta med prevention inte fungerar på en så komplex och oförutsägbar utmaning som fetma.

I stället för att fokusera på synliga effekter av problemet behöver vi förstå dess rotorsaker och James Nobles menar det bästa sättet att göra det är att utgå från ett systemperspektiv och låta en bredd av samhällsaktörer samverka. Både för att få en förståelse för själva utmaningen i sig och hur samhällssystemet fungerar och för att gemensamt identifiera lämpliga interventioner. Det handlar också om att gemensamt enas kring handlingar som skapar förändring och att tillsammans som nätverk följa upp och ta ansvar.

-Sammantaget var det en fullspäckad eftermiddag med många nya insikter, men också nya frågeställningar vi tar med oss i arbetet framåt. Redan nu har vi enats om att konferensen nästa gång behöver få en hel dags utrymme, avslutar Peter Bergsten.