Asgard Therapeutics: Förvandla huvud- och halscancer till immunceller – preklinisk validering och klinisk plan för TrojanDC

Projektnummer

2020-04744

Stöd från Swelife

1 049 057 kronor

Tidsram

april 2021 – december 2022

Kontakt

Christina Pires

christina.pires@asgardthx.com

Fler berättelser
Två barn tittar på en skrift. Foto Adam Winger Unsplash
Innovationstävling för en jämlik hälsostart i livet avgjord