Astrego Diagnostics: Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika

Astrego Diagnostics utvecklar och kommersialiserar en banbrytande teknik för snabb (<30 minuter) karaktärisering av antibiotikakänslighet.

Tekniken är fenotypisk och baserad på en mikrofluidisk plattform där bakterier från patientprover fångas i mikroskopiska kanaler. Dena första produkten, qUTI, ger läkaren ett patientnära diagnostiskt verktyg för urinvägsinfektioner.

Syftet med det här projektet är att genomföra en klinisk utvärdering av qUTI.

Med qUTI detekteras och filmas enskilda bakterie-celler och det gör det möjligt att studera den biologiska responsen i realtid. Utläsningen är därför så snabb den kan bli, och en konkurrerande fenotypisk metod kan inte vara snabbare. Efter tio minuter går det att säga om provet innehåller patogena bakterier, och efter totalt 30 minuter är antibiotikakänslighetsmätningen färdig. Den korta svarstiden gör att qUTI kan användas patientnära på exempelvis vårdcentraler; läkaren kan ge korrekt diagnos baserat på testresultatet och, om positivt, ge en fungerade antibiotika.

Vi kommer att utvärdera qUTI-systemet i samarbete med infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målsättningen är att samla in ett stort antal urinprover och täcka in de vanligaste bakterie-arterna, och att testa dem mot relevanta antibiotika. Vi kommer också att ta in synpunkter från användarna av vår första generations prototyp.

Projektnummer

2018-00260

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017-18: 1 000 000 kr.

Kontakt

Petter Hammar
petter.hammar@astrego.se

Astregos hemsida

Fler berättelser
Asgard Therapeutics: Förvandla huvud- och halscancer till immunceller – preklinisk validering och klinisk plan för TrojanDC