Atrogi: Ett revolutionerande sätt att bekämpa typ 2-diabetes, oberoende av insulins signalväg

Ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes är på väg in i klinisk fas. Det har patenterbara substanser som fungerar via en helt ny mekanism som inte baseras på insulin. Funktionen är bevisad i djur och om den framgångsrika resan fortsätter ända in i mål väntar minst 400 miljoner människor på ett läkemedel.

Typ 2-diabetes är en sjukdom som ökar närmast epidemiskt, världen över. Av de 426 miljoner människor som idag har en diabetesdiagnos har hela 90-95 procent diabetes typ 2. Dessutom räknar man med att väldigt många till lider av sjukdomen utan att ha diagnosticerats. Typ 2-diabetes innebär att kroppen inte svarar på insulin på rätt sätt, vilket leder till hjärt- och kärlproblem, problem med njurfunktionen och en ökad risk för amputationer och för tidig död.

Ny, hemlig substans

– Alla de läkemedel som finns har problem; dels med biverkningar, dels genom att effekten avtar över tid och att man i vissa fall måste gå över till att behandla med insulin, säger Tore Bengtsson.

Tillsammans med sitt team har han tagit fram ett antal substanser som stimulerar glukosupptaget i muskelceller. Vad det är för en substans och exakt hur den fungerar är hemligt.

– Substansen har samma effekt som insulin och leder ökat upptag av socker i musklerna och en minskat mängd socker i blodet.

Nära kliniska försök

Forskarna har bevisat substansens effekt i diabetiska djur och går nu från den exploratoriska fasen till utvecklingsfasen och närmar sig klinik:

– Vi har valt ut några substanser som vi ska undersöka mycket noggrant och vi har dessutom ett antal backup-substanser. Inom två år hoppas vi kunna påbörja fas 1 av de kliniska studierna, säger Tore Bengtsson.

Swelife-stödet fundamentalt

Finansieringen från Swelife var ovärderlig, menar han:

– Det stödet gjorde att vi kunde nå fram till proof of concept, vilket ju är fundamentalt för att kunna gå vidare. Dessutom gjorde Swelifes engagemang att fler investerare vågade gå in. Från början hade vi egentligen ingenting mer än idén, men längs vägen har vi fått flera stora följdinvesteringar och är nu närmare tio anställda i Sverige plus att vi har ett antal kemister i Lettland som arbetar med att ta fram substanserna.

Marknaden för en ny, fungerande och biverkningsfri medicin mot typ 2-diabetes är enorm:

– Men vägen dit är också lång. Den första kliniska fasen – ”first in man” – är tämligen enkel. fas 2 är svårare och fas 3 kostar ibland miljarder. Då måste man ha en stor partner från läkemedelsindustrin och det är det är bland annat det vi arbetar för att hitta nu.

Varför investera i er?

– Vi har unika, patenterbara substanser för behandling av typ 2-diabetes. Det är en helt ny mekanism som inte baseras på insulin eller dess signalväg. Behandlingen fungerar i djur och vi är på väg mot kliniska försök.

Intervjutext uppdaterad: 2017-10-04
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2015-01228, 2017-03592

Stöd från Swelife

2015: 2 000 000 kronor
Projekt för bättre hälsa Steg 2 2017: 5 000 000 kronor

Huvudsökande organisation

Atrogi AB.

Kontakt

Benjamin Pelcman
benjamin@atrogi.com

Atrogis hemsida

Fler berättelser
Swelife fokuserar och sätter ny målbild
Nu fokuserar Swelife på fyra områden för life science i Sverige