sebrafiskar

Bioreperia: Precision i behandling av ovariecancer med innovativa zebrafisk-patient-tumor-xenograft-system

Genom att testa patientens cancerceller i zebrafiskar ska läkaren snabbt få besked om vilken medicin som är bästa val för just den patienten.

– Vår modell innebär att patienter slipper genomgå flera behandlingar som inte ger resultat och att de kan snabbare bli friska från sin cancer, säger Anna Fahlgren från Bioreperia.

Målet för Bioreperias arbete är att rätt cancerbehandling ska ges till rätt patient. Deras modell innebär att patientens cancerceller transplanteras in i zebrafiskembryon, och därefter kan man studera hur effektiva olika läkemedel är på att döda patientens cancerceller. Inom loppet av några dagar kan Bioreperia ge besked till behandlande läkare vilket läkemedel som är mest effektivt för den aktuella patientens tumör och behandlingen kan starta omedelbart.

– Stödet från Swelife betyder mycket för vårt arbete. Det innebär att vi tillsammans med regionen och universitetet kan testa vår metod på cancerceller från patienter och arbeta fram en metod som ligger närmare marknaden, säger Anna Fahlgren från Bioreperia.

Text uppdaterad 171121
Författare: Sara Bernstrup Nilsson

Projektnummer

2017-01444

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 995 000 kronor

Kontakt

Anna Fahlgren, vd
072 323 94 74
anna.fahlgren@bioreperia.com

Bioreperias hemsida

Fler berättelser
Medetect: Ny metod för förbättrad in vitro diagnostik vid cancersjukdom