boost

Boost för ökat svenskt företagsengagemang i europeiska innovationsupphandlingsprojekt

Syfte och mål

Projektet syftar till att utnyttja den fulla potentialen av de möjligheter som ges av europeiska innovationsupphandlingsprojekt genom att inrätta ett gemensamt nationellt aktivt stöd som med hjälp av befintliga innovationsaktörer ska:

 • Nätverka, söka upp och informera relevanta bolag.
 • Inleda dialog för att lyfta möjligheter, beskriva syfte, och utmaningar.
 • Aktivt stödja teambuilding mellan bolag

Piloten är en möjliggörare för framtida breddning mot andra branscher där innovationsupphandling genomförs. Målet är ökad kunskap och att fler bolag medverkar i PCP-processerna. PCP betyder Pre-commercial procurement, alltså förkommersiell upphandling.

Förväntade effekter och resultat

 • Svenska företag tar del av den ökade dialog med slutkund som innovationsupphandlings-projekten erbjuder.
 • Svenska företag tar del av den finansiering som PCP-projekten (och liknande projekt) erbjuder med hjälp av rådgivning.
 • Ökad förmåga hos inkubatorer och andra innovationsaktörer att stötta bolagen till deltagande i EU-finansierade innovationsupphandlingar.
 • Bättre anpassade produkter för slutkund ökad konkurrenskraft för bolag på global ehälso-marknad
 • Bygga förmåga att hämta hem EU-medel till F&I / ehälsosektor (inkl rådgivarsidan)
 • Stärkt finansiering, ökade F&I resurser

Planerat upplägg och genomförande

Ett gemensamt nationellt aktivt stöd (person) som under 2022 ska:

 • Nätverka, söka upp och kontakta relevanta bolag
 • Möjlighetsorienterat inleda dialog för att lyfta möjligheterna, beskriva syften, och utmaningar
 • Aktivt stödja teambuilding mellan bolag

Aktivitet 1 – Uppsökande arbete, spridning om erbjudande

Aktivitet 2 – Fördjupad information och aktivitet för teambuilding och ansökan


Länkar till PCP-projekten

CRANE

CAREMATRIX

INCAREHEART

TICUEPCP


Projektnummer

2021-03621

Stöd från Swelife

500 000 kronor

Huvudsökande organisation

Lund Business Incubator AB

Tidsram

september 2021 – november 2022

Kontakt

Projektet är avslutat. Kontakta Swelifes programkontor för mer information.