BrainZell: Mini-hjärnor för AI-baserad läkemedels-screening för förbättrad utkomst vid kliniska studier av hjärnsjukdomar

Projektnummer

2020-04755

Stöd från Swelife

2 788 609 kronor

Tidsram

april 2021 – april 2023

Kontakt

Petra Szeszula

petra@brainzell.com

Fler berättelser
provrör
OligoNova Fas 1