bridge

Bridge Sweden

Syfte och mål

Målet med BRIDGE Sweden är att stärka Sveriges position som global aktör inom Life Science, specifikt inom forskning, utveckling och produktion av biologiska läkemedel som stödjer satsningen på precisionsmedicin. Genom att koppla samman, utveckla och förbättra samarbetet och överlämnandet mellan redan existerande nationella forskningsinfrastrukturer och det regionala innovationsstödet, kommer BRIDGE Sweden att fylla idag förekommande tekniska och processrelaterade gap och bidra till att effektivisera utvecklingen av biologiska läkemedel i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Ett sömlöst och komplett innovationsstöd från grundforskning till fullskalig produktion av färdig produkt bidrar till: Minskad risk att forskare och småbolag tvingas söka hjälp utanför Sverige Minskad risk för internationellt ägarkapital Minskad risk att bolag etablerar produktionskapacitet utomlands Ökad sannolikhet för att kunskap och IP stannar inom Sveriges gränser. Ökad potential att locka utländska småbolag att förlägga sin utveckling till Sverige Ökad sannolikheten att dessa utländska bolag även väljer att etablera sin verksamhet och produktion här

Planerat upplägg och genomförande

BRIDGE-projektet ska skapa en plattform och pipeline för mer enhetlig, effektiv och mindre kostsam utveckling av biologiska läkemedel från kandidat till aktiv substans genom att harmonisera arbetssätt och rutiner för utvärdering, utveckling och uppföljning av tidiga kommersiella läkemedelsprojekt på nationell nivå. Plattformen ska säkerställa att affärsutveckling sker parallellt med teknisk utveckling. Arbetssättet ska verifieras med case-projekt från universitet och småbolag. Projektet ska även etablera ett nätverk av finansiärer, teknikleverantörer och experter.

Projektnummer

2023-01936

Huvudsökande organisation

Cytiva Testa Center AB

Stöd från Swelife

4 581 550 kronor

Tidsram

oktober 2023 – oktober 2026