nlsdays 2019
Projektet Arena 2.0, som byggde vidare på Swelife Arena, skulle fortsätta utveckla en nationell strukturerad samverkansplattform inom life science som...