nlsdays 2019
Projektet Arena 2.0, som byggde vidare på Swelife Arena, skulle fortsätta utveckla en nationell strukturerad samverkansplattform inom life science som...
Testa center
Testa Center är en anläggning som erbjuder infrastruktur för verifieringsarbete. Swelife finansierade 2017-19 projektet Bioprocess Innovation Center. Om Testa Center Anläggningen...