Cereno Scientific: Utvärdering av det nya antitrombosläkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

Cereno Scientific: Hjärtinfarkt och stroke är världens vanligaste dödsorsaker. En bakomliggande faktor är ofta en blodpropp, som kan bero på en brist i kroppens eget skyddssystem för att lösa upp blodproppar.

– Vi utvecklar ett nytt läkemedel med målsättningen att det ska förbättra kroppens försvarssystem mot blodproppar och vi utvärderar nu detta spännande läkemedel i en första klinisk studie, säger kardiolog Niklas Bergh.

– Det medicinska problemet är att en blodpropp ofta uppkommer sekundärt till åderförkalkning. Förkalkningen orsakar en bristning i kärlväggen, en blödning, vilket aktiverar kroppens försvar: att levra blodet. Denna koagulationsreaktion kan skapa en blodpropp som helt stoppar blodflödet och då kan orsaka en hjärtinfarkt.

Dagens förebyggande läkemedel har nackdelen att de samtidigt tunnar ut blodet och därmed ökar risken för allvarliga blödningar – till exempel i hjärnan där även en liten blödning kan orsaka stora skador.

Går en ny väg

Niklas Bergh är docent och specialistläkare i kardiologi vid Sahlgrenska sjukhuset och Chief Scientific Officer för forskningsbolaget Cereno Scientific AB, som nu påbörjat kliniska studier med det nya läkemedlet CS1.

– Med CS1 går vi en annan och ny väg för att på ett bättre sätt förebygga uppkomsten av blodproppar. Det har visat sig att personer med ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar har nedsatt kapacitet i fibrinolysen, kroppens eget skyddssystem för att lösa upp blodproppar. De har en nedsatt produktion och en brist av proteinet TPA, tissue plasminogen activator.

– Med CS1 ökar vi produktionen av TPA och återställer kroppens försvarsystem. En stor fördel med vår angreppspunkt med CS1 är att vi förstärker kroppens eget försvarssystem som bara aktiveras vid behov; det orsakar alltså ingen generell uttunning av blodet och därmed utan de risker för allvarliga blödningar som finns med nuvarande blodförtunnande läkemedel.

Stabil substans

En klinisk studie har påbörjats och dessutom skall en djurstudie genomföras för att ytterligare öka förståelsen för läkemedlet CS1. Allt med stöd från Swelife.

– Tidigare har andra läkemedelsföretag försökt påverka kroppens eget försvarssystem , men dessa försök har inte gått i mål, då man inte lyckats utveckla en tillräckligt stabil substans. Vår substans i CS1 är stabil, och vi vet att den har en acceptabel säkerhetsprofil, säger Niklas Bergh.

Ensamma om lösningen

– Genom Swelife-utlysningen skapades ett samarbete mellan oss och ett antal stora institutioner. Det har varit väldigt nyttigt för oss som litet forskningsbolag att bygga den organisationen. Vi är noterade på Aktietorget och att vi får anslag är en positiv signal till externa bedömare.

Niklas Bergh hoppas att CS1 som läkemedel kan vara tillgängligt inom fem år:

– Behovet är mycket stort. 17 miljoner människor dör årligen i världen av infarkt eller stroke och bara i Sverige är det årligen över en miljon som på något sätt drabbas. Marknaden för dagens blodförtunnande mediciner är en växande mångmiljardindustri och vi på Cereno Scientific är vad jag vet ensamma om att arbeta med en ny lösning som går ut på att stärka kroppens eget försvarssystem för att motverka bildningen av farliga blodproppar.

Varför investera i er?

– Vi utvecklar ett nytt läkemedel för att förebygga trombossjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke. Vårt läkemedel verkar via kroppens egna försvarssystem mot blodproppar. Framgångsrikt utvecklat kan det minska sjuklighet och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar och dessutom minska risken för blödningskomplikationer, säger kardiolog Niklas Bergh.

Uppdaterad: 2018-03-28
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2017-01436

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017 steg 1: 700 000 kronor

Kontakt

Niklas Bergh, kardiolog vid Sahlgrenska sjukhuset och Chief Scientific Officer för forskningsbolaget Cereno Scientific AB.
Niklas.bergh@cerenoscientific.com

Cereno Scientifics hemsida

Fler berättelser
1928 diagnostics
1928 Diagnostics: Rapid share för smittspårning