Collaborative foresight om framtidens hälsa

Collaborative foresight: På spaning efter framtidens hälsa

Collaborative foresight – framtidsspaningar tillsammans:
Vad är hälsa i framtiden? Hur jobbar man på ett strategiskt och metodiskt sätt med framtidsspaningar kring hälsa och life science? Det är något som undersökts i projektet Kollaborativ framsyn – nya beteenden för hållbarhet, hälsa och mobilitet. Media Evolution i Malmö har varit koordinator.

Det hela började med att Swelifes programkontor funderade över hur exempelvis spelifiering kunde påverka folkhälsan i framtiden. Tillsammans med Media Evolution arbetade kontoret fram ett projekt som framtidsspanade på hur beteendeförändringar och design kan påverka folkhälsan och hur vi tar oss fram i exempelvis en stad. Media Evolution har ett program de kallar för collaborative foresight cycles, en gemensam framtidsspanarprocess, och genom det vidgades horisonten.

Martin Thörnkvist.

– Innovation och idéutveckling sker där olika discipliner möts, säger Martin Thörnkvist, operativt ansvarig på Media Evolution. Det är därför vi arbetar med collaborative foresight, alltså samarbete kring framtidsarbete. Många företag har egna R&D-avdelningar, men vi arbetar genom att man pratar kring framtiden tillsammans.

Utforska framtiden tillsammans

Här var själva idén inte att de mest framstående experterna på beteendeförändring inom folkhälsa skulle hålla föredrag om hur man ska göra. Nej, här ville vi utforska framtiden tillsammans, där olika professioner och kompetenser möttes. Kanske kunde det så ett frö till innovation.

Rent praktiskt gick det till så här: En kärngrupp med ett tjugotal personer från olika professioner bjöds in. Från ”hälsovärlden” deltog bland annat en life science-startup, läkare och andra personer som är kunniga om vad som är på gång inom life science och hälsa. I gruppen ingick också experter på nudging, stadsplanering, HR, organisationsdesign och hållbar mobilitet.

Den här kärngruppen träffades flera gånger. Vid två sammankomster bjöds en större grupp människor in för att ge fler perspektiv, ett slags ”kritik från omgivningen”. Den större gruppen bidrog med trender och tankar från olika perspektiv, vilket hjälpte kärngruppen att utforska exempelvis de etiska följderna av varje framtidsscenario.

”AI hände under processen”

Ewa Westermark, Gehl Arkitekter

Cykeln avslutades med ett seminarium. På seminariet föreläste arkitekten Ewa Westermark, Gehl Arkitekter, om staden och designens påverkan på hälsa. Psykologen Katarina Kjell berättade om appen Ablemind som förebygger psykisk ohälsa bland annat genom artificiell intelligens.

Därefter resonerade Michael Rozenberg, senior product lead på interaktionsdesignföretaget ustwo, och Salla Westerstrand, AI-etiker på Harmless consulting och doktorand vid Åbo universitet, kring etiska utmaningar för artificiell intelligens och hälsa.

– Det som hände under den här processen var AI och ChatGPT, och det påverkade förmågan till beteendedesign, fortsätter Martin Thörnkvist. Det kommer både med möjligheter och problem, och på seminariet valde vi att ta fasta på det.

Patterns of light and dark

Under seminariet släpptes också den bok, Patterns of light and dark, som sammanfattar och problematiserar vidare det som kommit fram under foresight-cykeln. De två möjliga – eller omöjliga! – framtidsscenarier som de tjugo i kärngruppen kommit fram till presenteras. Det ena är ett något dystopiskt scenario där samhället går in kraftfullare med hälsolösningar för allas bättre hälsa, men där också alla mäts och utvärderas på sina hälsodata. Det andra scenariet målar upp en bild där cityodling och en grön livsmiljö främjar människors hälsa, men varnar också för att även en sådan vision kan gå för långt.

På slutseminariet fanns det gott om utrymme för samtal. På bilden från vänster Ewa Westermark (Gehl), Peter Nordström (Swelife), Michael de Rooy (Swelife) och Katarina Kjell (Ablemind).

Man ska inte läsa framtidsscenarierna helt bokstavligt, menar Martin Törnkvist:

– Man kan inte säga: Exakt så här kommer framtiden att bli. Utan det handlar om att diskutera: om det här händer, hur kommer du att reagera då? Vilka möjligheter finns då? Vad behöver du göra? Det blir ett material att arbeta vidare med.

Att lära ut hur man kan framtidsspana på ett strukturerat sätt, tillsammans med andra, är något Media Evolution arbetar vidare med, en liten grupp i taget. För även om det bara är tjugo personer i ett kärnteam, så blir det ett lärande och en kompetens som kan spridas till fler.

– För deltagarna är det mycket som händer, inte minst genom att vara med att tillskansa sig en metodologi för att arbeta med framtiden. Ju fler som går igenom en foresight-cykel, desto fler är det i communityt som har ett språk att prata om framtiden.

Mer att läsa

Patterns of light and dark

Boken Patterns of light and dark går att ladda ner eller köpa här.

Nyfiken på framtidsspaningar och Collaborative foresight?

Futures Frequency, finska Sitras workshop-metod för framtidsspaningar

OECD Strategic Foresight

Media Evolutions collaborative foresight cycle


Foto: Jon Högman