Curovir: En ny behandling av allvarliga infektioner orsakade av enterovirus och respiratoriskt syncyticalvirus hos barn

Projektnummer

2020-04726

Stöd från Swelife

1 847 500 kronor

Tidsram

april 2021 – december 2022

Kontakt

Jacob Westman

jacob.westman@curovir.com

Fler berättelser
Capio närsjukvård: Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården