dator

Databasen Swedishlifesciences.com

Databasen Swedishlifesciences.com är ett webbaserat sökverktyg för den som utvecklar en idé till en tjänst eller produkt för hälso- och sjukvården.  

Swedishlifesciences.com

Swedishlifesciences.com utvecklades på uppdrag av Swelife i samarbete med branschorganisationerna SwedenBIO and Swedish Medtech. Den tekniska plattformen ligger inom Biotech Gate. Databasen lanserades i september 2016.

Projektet är avslutat.

Partners

Kontakt

Portföljägare: Thomas Gunnarsson
+46 72 531 38 46
thomas.gunnarsson@swelife.se


Photo by Tianyi Ma on Unsplash