Life science och EU:
EU Foto Christian Lue

Life science och EU: ”Det finns mycket kvar att göra!”

Life science och EU: I och med årsskiftet avslutades Swelifes och Medtech4Healths projekt för att stötta att svensk life science deltar mer i europeiska samarbeten, Påverkansplattformen (Impact). Ett nytt projekt tar vid – Swelife International – som bygger vidare på de erfarenheterna i syfte att stärka pågående satsningar och inriktningar.

Heather Marshall-Heyman arbetade med Påverkansplattformen och är nu projektledare i Swelifes nya projekt: Swelife International.

– I Påverkansplattformen såg vi att det finns mycket kvar att göra, säger Heather Marshall-Heyman. Det går bra för Sverige i vissa sammanhang, som till exempel EU-finansiering, men trots det finns det mycket man kan göra. Genom att samarbeta med aktörer i andra länder och internationell spetskompetens ökar chanserna att utvecklas snabbare och lyckas som företag. Det är mitt uppdrag att arbeta med det.

Swelife International stärker befintliga aktiviteter

Inom projektet kommer Heather Marshall-Heyman att samarbeta med branschorganisationer, universitet och andra aktörer för att stärka det som redan pågår.

– Jag ska börja med en behovsanalys för programmet och projekten. Vilka länder är bra att arbeta tillsammans med? Vad skulle Swelifes projekt kunna behöva? Jag kommer sedan att matcha programmet och projekten mot internationella samarbets- och finansieringsmöjligheter och tillsammans med andra aktörer vara ett stöd i internationellt nätverksbyggande och under internationaliseringsprocessen.

Inspel till nya EU-program

Heather berättar att de tittade på hur Sverige kunde jobba med EU-ansökningar, särskilt inom Horizon 2020, i projektet Påverkansplattformen.

– Det handlade om att öka kunskapen om programmen, hur man går till väga för att söka, hur man finner partners, och att ge input till framtida utlysningsområden och utlysningar. Även i Swelife International ska vi göra inspel till nya program, alltså de som kommer efter Horizon 2020. Men det här projektet handlar om internationellt samarbete i ett globalt perspektiv. Grundbehovet är en internationalisering av de projekt som Swelife stöttar. Exempelvis ska vi hjälpa till så att det blir fler ansökningar till EU-programmen.

Heather påpekar hur viktigt det är att använda befintliga strukturer – och inte bygga nya – för att underlätta för de Swelife-stöttade projekten. Ett exempel är att underlätta för innovationsprojekten att pitcha på relevanta konferenser, som NLS Days.

Heather tipsar

Heathers bästa tips för projekt som vill söka EU-medel

  1. Var ute i god tid.

    Det tar mer tid än du tror att skriver ihop en vinnande ansökan, speciellt om du ska samordnar med ett antal europeiska partners.

  2. Ansök till den utlysningen där det du vill göra passar mycket väl i utlysningstexten.

    Anpassa inte din forskning eller projektidé till utlysningen utan tvärtom: utlysningen ska passa ditt projekt!

  3. Läs programmet och utlysningen noggrant.

    Svara på frågorna som presenteras. Det är ju det som kommer att bedömas.

Projektet Swelife International

Mer aktuellt

Lärdomar från projektet Påverkansplattformen. Swelife och Medtech4Health, mars 2019.

Sveriges internationella attraktionskraft och lyskraft. Ett inspel till den nationella life science-strategin och dess implementering. Sweden BIO m fl, februari 2019.