Dianovator: Individanpassat beslutsstöd för insulindosering vid insulinbehandlad diabetes

Flera gånger dagligen ställs personer med insulinbehandlad diabetes inför samma svåra dilemma: Hur mycket insulin ska jag ta?

– Jag har själv diabetes typ 1. Det fick mig att börja ta fram ett verktyg som kan ge exakt hjälp här och nu, i stället för bara generella råd och tumregler, säger Fredrik Ståhl.

Lösningen är en app som kan förutspå farligt höga eller låga blodsockervärden och som är på väg mot kliniskt test och kommersialisering.

Den app som Fredrik Ståhl har tagit fram kommunicerar med en sensor av samma typ som en växande andel patienter med insulinpump redan idag använder för att dosera – en liten tråd som sitter i underhudsfettet på buken och heter CGM; Continuous Glucose Monitoring.

– Den stora nyheten är att appen arbetar med en självlärande algoritm i en molntjänst som kan göra individuella prognoser: Om jag äter en pizza och tar si eller så mycket insulin, vad händer då med sockervärdet om några timmar? Det är precis den typen av information vi vill ha men hittills inte kunnat få, säger Fredrik.

Algoritmerna baseras på forskningsresultaten som han utvecklat under sin forskartjänst.

Alla diabetikers skräck

Fredrik har alltså själv gedigen erfarenhet om hur stort behovet av ett pålitligt och individuellt fungerande beslutsstöd är:

– Som diabetiker mäter man sitt blodsocker i alla möjliga sammanhang. Det kan vara inför eller efter måltider eller träningspass och inte minst inför natten, för att inte råka ut för farligt lågt blodsocker när man sover. Alla personer med insulinbehandling är rädda för det.

– Mätningen ger viss information, men i grund och botten är man hänvisad till hur man själv känner sin kropp.

Godkänd för patentansökan

På marknaden finns tusentals appar för diabetiker, men de ger liten eller ingen konkret hjälp, menar Fredrik.

– De är mer som dagböcker eller allmänna faktasamlingar.

Hans företag, Dianovator, har däremot fått grönt ljus på alla punkter av Patent Cooperation Treaty, det internationella organ som förhandsgranskar uppfinningar inför patentansökningar:

– De bedömer nyhetsvärde, teknisk höjd och hur kommersialiserbar uppfinningen är.

Hand i hand med etablerad sensor

Dianovator har, efter den inledande och enligt Fredrik Ståhl avgörande finansieringen från Swelife, nyligen fått extern finansiering för att gå vidare. Kliniska tester inleds till våren och kommersiell lansering av appen för Android och iOS kan ske nästa höst.

– Över 400 miljoner människor har diabetes. De flesta har typ 2, men så småningom behöver de också insulin. CGM-sensorerna är ju redan etablerade på marknaden och förskrivningen av dem har verkligen tagit fart på sistone. När vår app kommer blir den ett beslutsstöd som ökar sensorernas värde. Vi tror att de båda kommer att boosta varandra, säger Fredrik Ståhl.

Varför investera i er?

– Vi har en app som genom en sensor och en självlärande algoritm ger beslutsstöd om hur mycket insulin en person med insulinbehandlad diabetes behöver ta.
– Tekniken är unik, forskningsdriven och patentsökt, med en enorm marknadspotential. Vinsterna för både samhället och den enskilde individen är betydande.

Uppdaterad: 2017-10-16
Text: Jörgen Olsson

Projektnummer

2014-05215

Stöd från Swelife

Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar hösten 2014: 330 000 kronor.

Huvudsökande organisation

Dianovator AB.

Kontakt

Fredrik Ståhl
fredrik.stahl@dianovator.com

Dianovators hemsida