Disruptive Materials: Förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite

När en läkemedelskoncentration i blodet varierar kraftigt försämras behandlingen. Lösningen kan vara Upsalite, ett poröst material som hjälper läkemedel att friges långsamt. Om fem år kan Upsalite ingå i läkemedel mot exempelvis inflammatoriska tarmsjukdomar, som idag drabbar en av hundra och kräver livslång behandling.

Upptäckten av Upsalite gjordes av professor Maria Strømmes forskargrupp vid Uppsala universitet och fick stor uppmärksamhet i media 2013. Materialet har en mycket porös struktur, där ett gram har en yta motsvarande en halv ishockeybana. I dag är Upsalite ett registrerat varumärke.

Flera fördelar

Det finns andra lösningar för långsam frisättning av läkemedel. Det unika med Upsalite är att materialet dessutom kan bära svårlösliga substanser så att de lättare tas upp i kroppen.

– Upsalite kan förhoppningsvis lösa några av de problem som patienter och läkare upplever. Det kan ge en jämnare halt av läkemedlet i blodet, vilket skulle minska risken för biverkningar. Dessutom kanske patienten då inte behöver ta medicinen så många gånger per dag, säger Tuulikki Lindmark, utvecklingschef för affärsområde Pharma på bolaget Disruptive Materials som utvecklar användningsområden för materialet.

Bättre magmedicin

Forskarna undersöker om redan existerande läkemedel mot de kroniska, inflammatoriska sjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom förbättras med Upsalite.

– Vi har fått bra resultat när vi har studerat läkemedlet prednisolon tillsammans med Upsalite i en labbmodell som efterliknar ett mänskligt magtarmsystem, säger Tuulikki Lindmark.

Nu håller bolaget på att ta fram det bästa receptet för kombinationen av medicinen och Upsalite, och undersöker också vad som krävs för kunna inleda kliniska försök i människa.

Ingen konkurrent

Affärsutvecklare Bengt Westrin berättar:

– Det kan bli en marknadsmässigt intressant produkt då sjukdomarna drabbar runt en procent av befolkningen och kräver livslång behandling. Vår preliminära marknadsanalys visar att det finns en nisch att fylla. Vi har ännu inte hittat något som liknar vår tänkta produkt på marknaden i Europa eller USA. Den här sortens läkemedelsprodukt, där substansen redan är känd, behöver heller inte lika lång tid för att ta sig till marknaden som helt nya substanser.

Varför investera i er?

– Disruptive Materials förbättrar effekten av läkemedel genom att kombinera dem med det nya materialet Upsalite. Kombinationen gör att läkemedlet friges långsamt och kontrollerat så att halten läkemedel i blodet hålls jämn, vilket ger bättre behandling och mindre risk för biverkningar, säger Tuulikki Lindmark, utvecklingschef för affärsområde Pharma på bolaget Disruptive Materials.

– Andra fördelar är att svårlösliga läkemedel lättare kan tas upp av kroppen och att stabiliteten vid lagring blir bättre.

Sidan uppdaterad 2017-04-28
Text: Elisabet Ottosson

Projektnummer

2016-00787

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt mot kroniska sjukdomar: 1 000 000 kronor

Kontakt

Tuulikki Lindmark
+46-070-0581008
tuulikki.lindmark@disruptivematerials.com

Disruptive Materials hemsida

Fler berättelser
patienten blir medskapande
När patienten blir medskapande