dokument berättelse

Dokument

Här hittar du dokument som är styrande eller beskriver Swelife historiskt.

Programmets styrande dokument

Genomförande

Swelife agenda 2021-24 (pdf)

Strategi

Arbetsordning Swelifes styrelse, uppdaterad 2021-05-24 (pdf)

Arbetsordning Swelifes valberedning, uppdaterad 2021-05-24 (pdf)

Gemensam jämställdhets- och inkluderingsstrategi. Swelife, IoT Sverige, Medtech4Health (pdf).

Jävspolicy, uppdaterad 2021-05-24 (pdf)

Ramverk för prioriteringar, uppdaterad 2021-05-25 (pdf)

Dokument om Swelifes historik

Halvtidsrapport, Swelifes historia 2014-19, pdf, ej tillgänglighetsanpassad

Swelifes halvårs- och helårsrapporter

Årsrapport 2021 (pdf)

Halvårsberättelse 2021 (pdf)

Halvårsberättelse 2018 (pdf)

Årsberättelse 2017 (pdf)

Halvårsberättelse 2017 (pdf)

Årsberättelse 2016 (pdf)

Halvårsberättelse 2016 (pdf)

Årsberättelse 2015 (pdf)

Utvärderingar & undersökningar

Swelife som organisation ur ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv. Skribent: Lisa Ly. 2022 (pdf)

Sexårsutvärderingen 2014-2020 (pdf på Vinnova.se)

Treårsutvärderingen 2014-17 (pdf på Vinnova.se)

Agendor

Diabetesagendan (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)

Sveriges som ett internationellt centrum för life science, SILS-agendan (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)

Personalized Medicine-agendan (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)

Ursprunglig programbeskrivning

SIO Chronic diseases (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)