dokument berättelse

Dokument

Här hittar du dokument som är styrande eller beskriver Swelife historiskt.

Programmets styrande dokument

Genomförande – aktuell agenda

Swelife agenda 2021-24 (pdf)

Arbetsordningar

Arbetsordning Swelifes styrelse, uppdaterad 2021-05-24, reviderad 2022-06-22 (pdf)

Arbetsordning Swelifes valberedning, reviderad och uppdaterad 2022-06-22 (pdf)

Arbetsordning Swelifes programchef, reviderad och uppdaterad 2022-06-22 (pdf)

Övriga styrande dokument

Gemensam jämställdhets- och inkluderingsstrategi. Swelife, IoT Sverige, Medtech4Health (pdf).

Jävspolicy, uppdaterad 2021-05-24 (pdf)

Ramverk för prioriteringar, uppdaterad 2023-06-20 (pdf)

Swelifes projektmodell med checklista (pdf)

 Vinnova: Instruktion för strategiska projekt inom Swelife 2023-05-04 (pdf)

Dokument om Swelifes historik

Swelife bidrar till ett starkt life science-Sverige (pdf) 2023

Halvtidsrapport, Swelifes historia 2014-19, pdf, ej tillgänglighetsanpassad

Swelifes halvårs- och helårsrapporter

Årsrapport 2023 (pdf)

Halvårsrapport 2023 (pdf)

Årsrapport 2022 (pdf)

Halvårsrapport 2022 (pdf)

Årsrapport 2021 (pdf)

Halvårsberättelse 2021 (pdf)

Årsberättelse 2020 (ej tillgänglighetsanpassad pdf)

Halvårsberättelse 2020 (ej tillgänglighetsanpassad pdf)

Årsberättelse 2019 (ej tillgänglighetsanpassad pdf)

Halvårsberättelse 2019 (ej tillgänlighetsanpassad pdf)

Årsberättelse 2018 (ej tillgänglighetsanpassad pdf)

Halvårsberättelse 2018 (pdf)

Årsberättelse 2017 (pdf)

Halvårsberättelse 2017 (pdf)

Årsberättelse 2016 (pdf)

Halvårsberättelse 2016 (pdf)

Årsberättelse 2015 (pdf)

Utvärderingar & undersökningar

Nioårsutvärderingen 2014-2023 (pdf)

Swelife som organisation ur ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv. Skribent: Lisa Ly. 2022 (pdf)

Sexårsutvärderingen 2014-2020 (pdf på Vinnova.se)

Treårsutvärderingen 2014-17 (pdf på Vinnova.se)

Tidigare agendor

Diabetesagendan (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)

Sveriges som ett internationellt centrum för life science, SILS-agendan (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)

Personalized Medicine-agendan (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)

Ursprunglig programbeskrivning

SIO Chronic diseases (pdf, ej tillgänglighetsanpassad)