Gedea Biotech: En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala bakterie- och svampinfektioner

Antimikrobiell resistens har av WHO utsetts till ett av de största hoten mot global hälsa. Gedea Biotechs övergripande mål är att möta detta globala hot genom att utveckla nya, säkra och effektiva lokala infektionsbehandlingar som inte ger upphov till resistens.

Som första indikation utvecklar företaget en långsamfrisättande vaginaltablett för lokal behandling av vaginala svampinfektioner.

I projektet kommer vaginaltablettens effekt för behandling av vaginala svampinfektioner att verifieras i en klinisk studie. Vidare kommer patientresan att kartläggas genom fokusgrupper.

Projektet väntas ge information om kliniska effekten för behandling av vaginala svampinfektioner och patienternas användarupplevelse vid behandling med Gedeas vaginaltablett. Fokusgruppsundersökningarna väntas ge underlag för val under utveckling och framtida marknadsföring av produkten.

Klinisk studie av effekt av vaginaltabletten på behandling av vaginala svampinfektioner. Förutom behandlingsresultat och användarupplevelse kommer även behandlingens effekt på det vaginala mikrobiomet att analyseras. Patientresan kommer att kartläggas genom ett antal fokusgruppsundersökningar med kvinnor som haft vaginala infektioner.

Studien kommer att genomföras vid två privata gynekologmottagningar i Skåne och i samarbete med Klinisk prövningsenhet, Region Skåne.

Projektnummer

2018-00275, 2019-01526

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017-18: 1 000 000 kr.
Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 3 000 000 kr.

Huvudsökande organisation

Gedea Biotech AB.

Kontakt

Projektledare: Anette Säfholm
annette.safholm@gedeabiotech.com

Gedea Biotechs hemsida