Uppsala universitet David Naylor
Uppsala universitet foto David Naylor

Uppsala uni: Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer

Ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Karolinska universitetssjukhuset med följande steg:

  1. Affärsutveckling och klinisk utvecklingsplan
  2. Karakterisering av target­uttryck och prekliniska tumörmodeller
  3. Preklinisk karakteriseing av candidate drug
  4. Pilotproduktion och utveckling för klinik

Dessa delar medför ett stort steg mot en färdig produkt och är av mycket stor vikt för att attrahera nya investeringar mot marknad.

Projektnummer

2019-01525

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 996 040 kronor

Resultat/Värde

Bristen på kurativa behandlingsalternativ för ASC är idag ett stort problem. Vår lösning är vårt nyframtagna målsökande radiofarmaka för ASC. Tack vare stora framgångar inom radiofarmaka det senaste året så har marknaden fått upp ögonen för radioaktiva läkemedel. I denna ansökan söker vi medel för att analysera affärspotentialen, identifiera nya samarbetspartners, visa proof-of-­concept och förbereda en produktprototyp inför kliniska studier.

Mål

Anaplastisk sköldkörtelcancer (ASC) har idag en mycket dålig prognos, och bristen på kurativa behandlingsalternativ för ASC är ett stort problem. Andra typer av sköldkörtelcancer kan framgångsrikt behandlas med radioaktivt jod. ASC-­celler saknar dock de jodpumpar som behövs, och därför fungerar inte behandlingen. Vi har tagit fram ett ASC­-målsökande radioaktivt läkemedel. Genom att fästa radioaktivt jod till vår ASC­-målsökande molekyl så tvingar vi radiojodet till tumören, och kan på så sätt återställa effekten av radiojod och behandla tumören.

Tidsram

juli 2019 – juni 2021

Kontakt

Marika Nestor
marika.nestor@igp.uu.se

Fler berättelser
Olink Bioscience: Snabbt fostertest (NIPT) via digital räkning av fetalt DNA