Ewa Wikström
Ewa Wikström

Ewa Wikström: Vi behöver ett nytt health governance-ekosystem

Ewa Wikström är professor i Health Governance vid handelshögskolan i Göteborg. Nu blir hon ledamot i Swelifes styrelse.

Health Governance handlar om styrning av hälso- och sjukvårdssystem; det syftar på de processer, strukturer och institutioner som finns på plats för att styra, organisera och följa upp ett lands hälso- och sjukvårdssystem.

– Min förhoppning för att vara med i Swelifes styrelse är att vara med och titta på olika aktörer i life science-området, exempelvis företag som arbetar med nya lösningar. Jag vill förstå de utmaningar de aktörerna har. Hur jobbar vi med folkhälsa och olika hälsoområden för att klara av de nya utmaningarna? Det kan exempelvis vara genom att jobba mer förebyggande och i nätverk, eller att använda de resurser som finns till exempel för att arbeta med utveckling och innovation bland privata aktörer och frivilligorganisationer.

Forskar om styrning och organisation

Ewa Wikström är utbildad på företagsekonomiska institutionen vid handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och hon är i grunden organisations- och ledarskapsforskare. Sedan mer än tio år tillbaka har hon haft professurer som är kopplade till styrnings- och organisationsforskning inom hälso- och sjukvårdssystemet. Först en professur i public health management på Nordic School of Public Health. Därefter fick hon en professur inom organisation på Göteborgs universitet, med fokus på hållbart ledarskap inom hälso- och sjukvårdssystemet.

– Jag gjorde då bland annat process- och ledningsstudier av implementering av innovationer i hälso- och sjukvårdssystemet.

När en ny professur med inriktning Health Governance utlystes, sökte – och fick – Ewa Wikström den. I professuren ingår att vara föreståndare på Göteborgs universitet för Centre for Health Governance. Området är uppdelat i två: hälsostyrning (health management) och hälsoekonomi (health economics).

Hälso- och sjukvården transformeras

– Hälso- och sjukvårdssystemet är inne i en transformation. Det finns många som pekar på att för att få ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem framöver, måste vi arbeta på ett helt nytt sätt. Det gör vi bland annat genom att bygga nätverk mellan olika aktörer som behöver samverka: privat, offentlig men också frivillig sektor.

– För att skapa hållbarhet behöver vi ett nytt health governance-ekosystem. Det måste till en styrning som integrerar vertikalt på olika nivåer: Den nationella arenan med exempelvis policyfrågor, mesonivån – den regionala – och sedan till den lokala nivån.

Den lokala nivån kan handla om specifika områden inom hälso- och sjukvården, men också den enskilda individen. Health system governance handlar också om att undersöka de svåra prioriteringar som behöver göras horisontellt – alltså inom varje nivå på den vertikala skalan – i ett system med begränsade resurser, som svensk hälso- och sjukvård är.

Ewa Wikströms specialområde är styrningsfrågor i det befintliga hälso- och sjukvårdssystemet, med fokus på de framtida utmaningarna med en åldrande befolkning, ökade behov av tidiga insatser för barn och ungdomar samt ökad arbetsrelaterad ohälsa inom arbetslivet där hälsopromotion och hälsoprevention blir allt viktigare.

– Det som händer i hälso- och sjukvårdssystemet har inga nationella gränser – se bara vad som hände under pandemin – och vi behöver ett lärande globalt. Vi står inför ett nytt byggande av hälso- och sjukvårdsekosystem.

Vill bygga en utveckling som håller över tid

Hälso- och sjukvårdssystemets organisering är en komplex fråga med många möjligheter till fördjupning. Men vad i allt detta brinner Ewa Wikström lite extra för?

– Jag brinner för hur kan vi dra nytta av nya medicinska teknologier och behandlingsformer. Det finns en form av projektsjuka i Sverige. Vi har inte byggt upp en mottagarkompetens och kapacitet för att integrera utveckling, och då blir allt tillfälligt. Jag brinner för att bygga upp en utveckling som håller över tid vad gäller detta.

Dessutom engagerar förebyggande insatser och sociala investeringar henne.

– Att stärka arbetet med health prevention och health promotion. Tidiga insatser för barn och unga är ett otroligt viktigt fält. Andra viktiga område är den åldrande befolkning samt samsjuklighet och multipla behov. Där ser vi ett ökat behov av att arbeta mer förebyggande.

Läsa mer:

external link Centre for Health Governance vid Göteborgs universitet

external link WHO: Health system governance


Här hittar du hela Swelifes styrelse.


 Fotograf: Johan Wingborg