Instagraft: Enkel hudtransplantation kan bli verklighet

Med ett patenterat, svenskt verktyg kan en transplanterad hudbit på en kvadratmillimeter fås att täcka en 100 gånger större yta – och drastiskt påskynda läkningen av både kroniska sår och brännskador.

Att transplantera bitar av patientens egen hud till svårläkta sår, till exempel bensår, är en metod som använts länge.
– Problemet är att det bara är cellerna på hudbitens kanter som ”förstår” att de är i ett sår och hjälper till med läkningen. Så ju fler bitar man har, desto fler kanter får man, säger Mårten Skog.
Han leder en forskningsgrupp som utvecklat ett finmekaniskt verktyg, som bäst kan beskrivas som en ytterst tunn borr, innesluten i ett fjädrande rör.
– Med borren tar vi loss kvadratmillimeter stora bitar hudvävnad, som transporteras uppåt i röret. Resultatet blir en pasta av hud, som sedan appliceras på såret.

Avancerat verktyg – enkelt ingrepp

Verktyget är komplicerat men tekniken för ingreppet enkel, enligt Mårten Skog:
– Den är väldigt lite invasiv – det är nätt och jämnt att det blöder. Man gör ett hundratal stick på nolltid. En annan stor fördel är att man får med delar från alla hudens lager. Allting pekar på att det är gynnsamt för läkningen, eftersom celler fungerar bäst i en kontext.
Verktyget, Instagraft, är idag ett registrerat varumärke under företaget S2Medical. Mårten Skog är en av grundarna.
Målet är ett kommersiellt lanserat verktyg som gör att hudtransplantationer, som idag måste utföras i operationssal, kan klaras av på en vanlig primärvårdsmottagning.

Kombineras med kompressionsstrumpa

– Svårläkta och kroniska bensår på grund av dåligt återflöde i benen är mycket vanligt och sårvård är en av de största och dyraste utmaningarna för sjukvården, påpekar Mårten Skog.
I projektet finns även en partner som utvecklar en ny kompressionsstrumpa. Den löser det mycket vanliga problemet att det är svårt att få exakt rätt tryck i de bandage som läggs på bensår.
– Undersökningar har visat att nio av tio lägger fel tryck. Med en matematisk formel kan man tillverka ett tyg som håller ett bestämt och exakt tryck över tiden.

Många fördelar

Flera företag arbetar med metoder för att transplantera små små hudbitar till sår: Ett arbetar med upplöst hud som sprayas på, ett annat verktyg hyvlar av hud som sedan hackas sönder.
– Vår lösning är bättre på flera sätt. Vi får med alla hudens lager, vi får mindre bitar, vi skapar inget nytt sår. Dessutom är metoden enkel och säker, säger Mårten Skog som nu är redo för projektets nästa steg, att rekrytera patienter till en klinisk studie med Instagrafts verktyg och kompressionsstrumpan.
– Parallellt med det ska verktyget utvecklas för att bli mer användarvänligt.

Stor marknad och mycket intresse

Marknaden är global och i det närmaste oexploaterad:
– Möjligheten att utföra hudtransplantationer på vårdcentraler vore revolutionerande. Det som krävs är man tar potentiellt svårläkta sår på allvar och ger bästa tänkbara vård från start.
Mårten Skog och kollegorna har goda och nyttiga erfarenheter av att vara just ett Swelife-projekt:
– I samband med ansökan ”tvingades” vi tänka igenom det kommersiella redan från början, analysera konkurrensen och så vidare. Sedan dess har vi fått följdinvesteringar från Innovationskontoret vid Linköpings universitet. Vi märker också ett stort intresse från medtechföretag.

Uppdaterad: 2018-09-27
Text: Jörgen Olsson

 

Mårten Skog är doktorand i regenerativ medicin och en av grundarna till företaget S2Medical.

Varför investera i er?

– Vi har en patenterad uppfinning som löser ett stort problem på en oexploaterad global marknad. Sårvård är en av sjukvårdens största och mest kostsamma utmaningar.

Fakta: projektet

 • Projektnamn: En ny strategi för läkning av bensår
 • Kategori: MT
 • Klinisk nytta: Bästa möjliga sårvård på tidigast möjliga stadie
 • Diagnos: Svårläkta sår
 • Projektets huvudsökande organisation: Instagraft AB
 • Deltagande sektorer: Industri och hälso- och sjukvård
 • Regional tillhörighet: Mellansverige
 • Belopp medel från Swelife/Medtech4Health: 999 900 kr
 • Finansierad period: 2016–2017

Fakta: teamet

 • Mårten Skog – doktorand i regenerativ medicin, styrelseordförande i Instagraft AB.
 • Petter Sivlér – doktorand i regenerativ medicin, vd Instagraft AB.
 • Johan Junker – forskare, Katastrofmedicinskt centrum, Linköping.
 • James Harris – hårtransplantationskirurg, Colorado Hair Center.

Kontakt:

marten_skog@hotmail.com