Finansiering

Swelife finansierar kommersialiserbara innovationsprojekt och systemförändrande strategiska projekt.

Finansiering av innovationsprojekt

Swelife har en återkommande utlysning varje höst. Utlysningarna presenteras i detalj på Vinnovas hemsida.

Prenumerera på utlysningsinformation från Vinnova (vinnova.se).

Swelife erbjuder finansiering till innovationsprojekt som ska

  • vara hälsofrämjande
  • ha hög innovationspotential
  • bedrivas i samverkan mellan life science-aktörer från minst två olika sektorer.

Swelife och Medtech4Health genomför från och med december 2018 en större gemensam satsning i form av samutlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa.  Syftet är att en återkommande stor utlysning ska göra det lättare och tydligare vad man kan söka pengar för. Du kan läsa mer om hur ansökningarna hanteras längre ner.

Finansiering - få det att gnistra

För att breda utlysningar ska få den effekt som önskas, särskilt när bidragsstorleken är så hög som 3 miljoner SEK, krävs en process som tydligt säkerställer framdrift i projektet. Uppföljning och utvärdering av projekten görs därför av både Vinnova och Swelife.

De aktiviteter som genomförs inom ramen för projektet ska driva och utveckla projektet framåt men även tillåta så kallad pivotering vid behov. Att pivotera är att göra om och skruva sin affärsmodell utifrån ändrade förutsättningar och är vanligt för startup-företag. Genom att testa och misslyckas tvingas man att snurra ett varv till för att generera en ny bättre affärsmodell.

Tidigare finansierade innovationsprojekt

Projekt som beviljas stöd från Swelifes utlysningar erbjuds

  • affärsutvecklingsstöd genom Swelife Injection
  • stöd för att utveckla projektet utomlands genom Swelife International.

Swelife Injection

Swelife International

Finansiering av strategiska projekt

Har du ett projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter? Då kan du få finansiering.

Läs om våra strategiska projekt.

Föreslå ett nytt strategiskt projekt.

Beslutsprocessen

Hur går det till? Vem beslutar om projekten?

Läs mer om beslutsprocessen här.