Finansiering

Aktuellt

Samverkansprojekt för bättre hälsa

För projekt med stor innovationspotential. Utlysning  som öppnar 17 december. Samutlysning tillsammans med Medtech4Health.

Här hittar du mer information om utlysningen.

Om utlysningarna

Innovationsprojekt

Swelife erbjuder medfinansiering till innovationsprojekt samt till små och medelstora bolag. Alla sökande projekt och bolag ska vara hälsofrämjande, ha hög innovationspotential och bedrivas i samverkan mellan life science-aktörer från minst två olika sektorer.

Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Vi stödjer evenemang som främjar samverkan mellan life science-aktörer i akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Strategiska projekt

Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Läs om våra strategiska projekt.

Tidigare finansiering

Vem har fått bidrag till innovationsprojekt tidigare? Titta här!