Finansiering

Swelife finansierar kommersialiserbara innovationsprojekt och systemförändrande strategiska projekt.

Finansiering av innovationsprojekt

Swelife har en återkommande utlysning varje höst. Utlysningarna presenteras i detalj på Vinnovas hemsida.

Prenumerera på utlysningsinformation från Vinnova (vinnova.se).

Tidigare finansierade innovationsprojekt

Finansiering av strategiska projekt

Swelife finansierar också strategiska (enskilda) projekt.

Läs om våra strategiska projekt.

Beslutsprocessen

Hur går det till? Vem beslutar om projekten?

Läs mer om beslutsprocessen här.