Utlysningar och annan finansiering

Aktuellt

Samverkansprojekt för bättre hälsa

För projekt med stor innovationspotential. Utlysning  som öppnar 17 december. Samutlysning tillsammans med Medtech4Health.

Här hittar du mer information om utlysningen.

Sök stöd för att söka EIC Pilot

Utlysningen är stängd.

Projekt för bättre hälsa – Steg 2

Utlysningen är stängd.

Om utlysningarna

Swelife erbjuder medfinansiering till innovationsprojekt samt till små och medelstora bolag. Alla sökande projekt och bolag ska vara hälsofrämjande, ha hög innovationspotential och bedrivas i samverkan mellan life science-aktörer från minst två olika sektorer.

Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Vi stödjer evenemang som främjar samverkan mellan life science-aktörer i akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Tidigare finansiering

Vem har fått bidrag till innovationsprojekt tidigare? Titta här!

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: