Utlysningar och annan finansiering

Aktuellt

Sök stöd för att söka EIC Pilot

Utlysningen är stängd.

Projekt för bättre hälsa – Steg 2

Utlysningen är stängd.

Samverkansprojekt för bättre hälsa

För projekt med stor innovationspotential. Utlysning i december. Mer information kommer.

Om utlysningarna

Swelife erbjuder medfinansiering till innovationsprojekt samt till små och medelstora bolag. Alla sökande projekt och bolag ska vara hälsofrämjande, ha hög innovationspotential och bedrivas i samverkan mellan life science-aktörer från minst två olika sektorer.

Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Vi stödjer evenemang som främjar samverkan mellan life science-aktörer i akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Tidigare finansiering

Vem har fått bidrag till innovationsprojekt tidigare? Titta här!

For a competitive life science ecosystem in Sweden

With support from: