finansiering bild på svenska pengar
Närbild på svenska sedlar i olika valörersom togs i bruk med början 2015.

Finansiering

Här berättar vi om Swelifes aktuella finansiering.

Uppdaterad 16 februari 2024.


Finansiering av innovationsprojekt

Swelife sista öppna utlysning var Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2023. Ingen ny utlysning planeras.

Tidigare finansierade innovationsprojekt

Finansiering av strategiska projekt

Swelife finansierar strategiska (enskilda) projekt.

Läs om våra strategiska projekt.

Beslutsprocessen

Hur går det till? Vem beslutar om projekten?

Läs mer om beslutsprocessen här.

Annan finansering

Prenumerera på utlysningsinformation från Vinnova (vinnova.se).