Finansiering

Finansiering

Här kan du läsa om den finansiering som Swelife kan erbjuda.

Aktuellt

Samverkansprojekt för bättre hälsa höst 2020. Läs här allt om utlysningen. Inklusive frågor och svar samt en checklista!

Om finansiering

Innovationsprojekt

Swelife erbjuder medfinansiering till innovationsprojekt samt till små och medelstora bolag. Alla sökande projekt och bolag ska vara hälsofrämjande, ha hög innovationspotential och bedrivas i samverkan mellan life science-aktörer från minst två olika sektorer.

Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Strategiska projekt

Har du ett projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter?

Här har du möjlighet att föreslå ett nytt strategiskt projekt!

Läs om våra strategiska projekt.

Evenemangsstöd

Vi stödjer evenemang som främjar samverkan mellan life science-aktörer i akademin, hälso- och sjukvården och näringslivet.

Stöd till evenemang inom hälsa.

Tidigare finansiering

Vem har fått bidrag till innovationsprojekt tidigare?
Innovationsprojekten – titta här!

Beslutsprocessen

Hur går det till? Vem beslutar om projekten?
Läs mer om beslutsprocessen här.

Fler finansieringstips

Vinnova

Vinnova finansierar fler hälsorelaterade projekt än Swelifes.

Läs mer om Vinnovas hälsosatsning här.

Covid-19

Vi har samlat info om finansiering av covid-satsningar.