samverkansprojekt för bättre hälsa 2023

Aktuell utlysning

Swelifes utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa 2023.

Här kan du läsa mer om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2023.

Med denna utlysning vill Swelife hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

För tillfället planeras inga ytterligare utlysningar.

Viktiga hållpunkter

OBS! Tidpunkt för beslutsmeddelande är uppskjutet. Svar kommer ca 12 april.

11 april 2024 kl 9-10.30 Om du beviljas medel har vi uppstartsmötet vid denna tidpunkt (digitalt)


Läs mer om finansiering här.


Mer stöd

Swelife kan tyvärr inte hjälpa enskilda projekt med sina projektansökningar, utan vi hänvisar till de lokala och regionala innovationsaktörerna. Här nedan listas några exempel.

Life science-inkubatorerna

Det finns ett antal inkubatorer (företagskuvöser) som har ett särskilt fokus på life science.

Universiteten och högskolarnas innovationsstöd

De allra flesta universitet och högskolor har ett innovationsstöd. Här är några exempel:

Regionernas innovationsstöd

Arbetar du inom en region? Kontakta då innovationsstödet inom din region. Här är några exempel:

Kommunerna

Många kommuner har någon typ av företagsstöd, exempelvis företagslotsar. De är sällan specialiserade på hälsa och life science, men de kan vanligtvis guida vidare. Här är exempel på rådgivning i några kommuner:

Utlysningsguiden

Konkreta tips om hur du skriver ansökan till Swelifes utlysning hittar du i vår utlysningsguide.

Utlysningsguiden