Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021

Aktuell utlysning

Planeringen för nästa utlysning har påbörjats. Utlysningen kommer att öppna september och stänga november 2022. Fler detaljer kommer inom kort

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2022

Om utlysningen

Samverkansprojekt för bättre hälsa är en gemensam utlysning med Medtech4Health. Den är öppen för projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling.

Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter och representera minst två olika aktörstyper. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.


Har du idéer till ett strategiskt projekt kan du föreslå det här.

Läs mer om finansiering här.