samverkansprojekt för bättre hälsa 2023

Aktuell utlysning

Den 13 september öppnar Swelifes utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa 2023.

Här kan du läsa mer om utlysningen Samverkansprojekt för bättre hälsa 2023.

Med denna utlysning vill Swelife hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Vi söker innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Utlysningen är öppen för aktörer från hälso- och sjukvård, företag, akademi, forskningsinstitut samt aktörer inom den idéburna sektorn. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter från minst två olika kategorier av aktörer.

Det går att söka upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budget.

Viktiga hållpunkter

13 september Utlysningen öppnar

26 sep kl 9-10 Informationsmöte (digitalt). Anmäl dig till mötet här så får du länken.

20 november Utlysningen stänger!

11 april 2024 kl 9-10.30 Om du beviljas medel har vi uppstartsmötet vid denna tidpunkt (digitalt)


Läs mer om finansiering här.


Mer stöd

Swelife kan tyvärr inte hjälpa enskilda projekt med sina projektansökningar, utan vi hänvisar till de lokala och regionala innovationsaktörerna. Här nedan listas några exempel.

Life science-inkubatorerna

Det finns ett antal inkubatorer (företagskuvöser) som har ett särskilt fokus på life science.

Universiteten och högskolarnas innovationsstöd

De allra flesta universitet och högskolor har ett innovationsstöd. Här är några exempel:

Regionernas innovationsstöd

Arbetar du inom en region? Kontakta då innovationsstödet inom din region. Här är några exempel:

Utlysningsguiden

Konkreta tips om hur du skriver ansökan till Swelifes utlysning hittar du i vår utlysningsguide.

Utlysningsguiden