Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021

Aktuell utlysning

Samverkansprojekt för bättre hälsa höst 2021

Utlysningstext hittar du här (vinnova.se).

Utlysningen öppnar 15 september och stänger 24 november, för projektstart vår 2022. Beslut skickas ut senast 31 mars 2022.

Utlysningsseminarium

23 september 08.30-09.30. Presentation av utlysningen och möjlighet att ställa frågor.

Här kan du anmäla dig till seminariet.

Drop-In

Möjlighet att ställa frågor. Mer info och anmälan kommer.

Från och med 5 oktober till utlysningens slut: tisdagar 10-11

Från 3 november även onsdagar 10-11.

Om utlysningen

Samverkansprojekt för bättre hälsa är en gemensam utlysning med Medtech4Health. Den är öppen för projekt med stor innovationspotential som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling.

Hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv samt idéburen sektor kan söka medel i utlysningen. Projektkonsortiet ska bestå av minst tre parter. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Innan du söker, läs igenom Swelifes utlysningsguide så får du tips och råd för den bästa ansökningen.


Har du idéer till ett strategiskt projekt kan du föreslå det här.

Läs mer om finansiering här.