Föreslå ett nytt strategiskt projekt

Föreslå ett nytt strategiskt projekt

Har du en god idé till ett strategiskt projekt som bidrar till att stärka life science i Sverige och skapar förutsättningar för innovation? Strategiska projekt är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter inom life science/hälsa.

Utvecklar du en innovativ produkt/tjänst/lösning, ska du istället läsa om våra andra utlysningar:
Utlysningarna.

Du behöver inte ha ett fullständigt projektförslag i det här stadiet, men ju mer förankrat det är, desto bättre.

För att förslag på strategiska projekt ska gå vidare i beslutsprocessen ska projektet

 1. gå att skala upp och implementera i hela landet (inte nödvändigtvis under projekttiden)
 2.  stödja minst ett av Swelifes insatsområden och delmål
  Swelifes effektlogik, insatsområden och delmål
 3. följa Swelifes ramverk för prioriteringars skall-krav, och gärna även bör-kraven
  Ramverk för prioriteringar
 4. inte ha möjlighet att söka medel genom andra annonserade Vinnovautlysningar.
  Vinnovas utlysningar

Så här är beslutsprocessen

Lämna ditt förslag här

Förslag till nya strategiska projekt

 • Rubriken ska vara beskrivande men ändå kortfattad och säljande.
 • Vad går din idé ut på? Vilka problem ska idén lösa, och för vem? Vilka flaskhalsar ska lösas upp?
 • Exempelvis: samverkansvinster, förändringsvärde, innovationshöjd, förändring av kultur/process, skapar nya möjligheter för innovation och hållbar tillväxt etc.
 • Kryssa för de områden som passar. För mer info, läs här: Swelifes insatsområden
 • Kontaktuppgifter

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Gick inte ditt förslag vidare?

Det kan bero på många saker, till exempel:

 • Swelife har en begränsad budget och vi kan inte genomföra alla projekt, hur bra de än är.
 • Förslaget matchade inte Swelifes mål.
 • Förslaget matchade inte Swelifes ramverk för prioriteringar.

Inspiration?

Här hittar du strategiska projekt som Swelife finansierat.